Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[26/04/2019]
Do giảng viên bận việc gia đình, lớp dưới đây được nghỉ học: Thứ 7 (27/4): Tiếng Anh B1 (GT Life) - Nhóm 36. Tiết 7-9 phòng AIII.6. Nguyễn Thị Phương Lan

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[24/04/2019]
 Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học: Thứ 6 (26/4)  - Tiếng Anh A2 - Nhóm 23, Tiết 7-9, Phòng AIII.1, GV Hà Huy Kỷ (Ngày 3/5 thi Nói)  Thứ 7 (27/4)  - Tiếng Anh A1 - Nhóm 49, Tiết 7-9, Phòng AII.5, GV Trần Thị Bích Thủy (Ngày 4/5 thi Nói) Thứ 2 (29/4) - Tiếng Anh A1 – Nhóm 31, Tiết 7-9, Phòng AII.3, GV Trần Thị Bích Thủy (Ngày 6/5 thi Nói)      

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3(ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018/2019
[22/04/2019]
Sinh viên tải đường dẫn dưới đây để xem kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 và học kỳ 3 (đợt 2) năm học 2018/2019. https://drive.google.com/open?id=1DwT4qmWkDCiSxR8k9UPB11O0yOXbZmF6

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN - ĐỢT 2, NĂM 2019
[17/04/2019]
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN Thời gian đăng ký: từ ngày 18/04/2019 đến hết ngày 03/05/2019; (không đăng ký trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) Địa điểm: Phòng AI.3 Kinh phí cấp chứng chỉ, chứng nhận: 50.000đ/1CC,CN Lưu ý: Sinh viên phải tự cập nhật NƠI SINH trên tài khoản cá nhân (Nơi sinh chỉ ghi tên Tỉnh theo giấy khai sinh, ví dụ: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đắk...

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5
[10/04/2019]
Thực hiện Công văn số 298/ĐHNN-TCHC về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 phòng Đào tạo thông báo cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Không Chính quy, Ngoại ngữ không chuyên, Sau Đại học của Trường được nghỉ như sau: - Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ ngày 15/4/2019; - Ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động: nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5/2019. Giảng viên phụ trách các lớp chủ động...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC NGÀY 20/4/2019
[06/04/2019]
SINH VIÊN CÓ LỊCH HỌC TRONG NGÀY 20/4/2019 LƯU Ý THAY ĐỔI PHÒNG HỌC. DANH SÁCH ĐỔI PHÒNG HỌC NGÀY 20/4/2019, GIẢNG ĐƯỜNG A, PHỤC VỤ CHO HỘI CHỢ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG, TUẦN TIẾP THEO HỌC LẠI PHÒNG HỌC CŨ STT Nhóm học phần Giảng viên Ngày đổi Thứ Tiết Phòng cũ Phòng mới 1 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 24 Nguyễn Thị Bích Hảo 18/02/2019 7 1 - 3 AII.3 CI.1 2 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 48 Lê Thanh Hoàng 18/02/2019 7 1...

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG SƠ KHẢO - HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 2019, NGÀY 07/4/2019
[06/04/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi vòng sơ khảo, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2019, thời gian và địa điểm thi cụ thể như sau: Thời gian: 6h45, ngày 07/4/2019; Địa điểm thi: Tầng 4,5, Giảng đường A, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH. Danh sách sẽ được dán trước cửa phòng thi. SV có thể tải file đính kèm để xem trước phòng thi. http://www.mediafire.com/file/obum2pq0uai87s5/H%25C3%25B9ng_bi%25E1%25BB%2587n_ti%25E1%25BA%25BFng_Anh_2019_-_V%25C3%25B2ng_s%25C6%25A1_kh%25E1%25BA%25A3o_-_Danh_s%25C3%25A1ch_thi_7-4-2019.xlsx Mọi thắc mắc về cuộc...

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG HÀN A2, HỌC KỲ 3, NĂM HOC 2018-2019
[05/04/2019]
  Thông báo mở bổ sung nhóm học phần Tiếng Hàn A2, học kỳ 3, năm học 2018-2019; Những sinh viên nào học lần 1 ngoại ngữ là Tiếng Hàn, có thể đăng ký nhóm này để học theo đúng tiến độ. Phòng đã gia hạn đăng ký đến hết ngày 20/4/2019; Thời gian bắt đầu: Sáng chủ nhật, ngày 21/4/2019, Phòng BII.8

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2- ĐỢT 2) - NHÓM 2, HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019
[29/03/2019]
Sinh viên đã đăng ký lớp học phần, theo dõi kế hoạch TKB đã đăng ký và theo học. Những sinh viên nào học lần 1 ngoại ngữ là Tiếng Hàn, có thể đăng ký nhóm này để học theo đúng tiến độ. Phòng đã gia hạn đăng ký đến hết ngày 31/3/2019; Thời gian bắt đầu: Sáng chủ nhật, ngày 31/3/2019, Phòng BII.8

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 VÀ NHỮNG HỌC KỲ CÒN NỢ TRƯỚC ĐÓ
[29/03/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 năm học 2018-2019 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau: 1. Đối tượng nộp học phí và đối tượng không nộp học phí cho trường Đại học Ngoại ngữ: 1.1. Sinh viên phải...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104