Đăng nhập
THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC HUẾ TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ
[29/08/2013]
HƯỚNG DẪN Tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của các trường / khoa thành viên Đại học Huế ______________________________               Ngày 26 tháng 7 năm 2013 Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 1206/QĐ-ĐHH ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng tại Đại...

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC TRƯỜNG / KHOA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
[29/08/2013]
STT ĐƠN VỊ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ GHI CHÚ 1 T. ĐH Ngoại ngữ 15h30 ngày 29/8/2013 Hội trường tầng 5      9h và 15h30 ngày 30/8/2013 nhà A ĐHNN     2 Khoa Luật Sáng 7h00-7h30, Chiều 13h00-13h30 Hội trường B1 Thầy Sơn- Phó phòng ĐT   ngày 03 và 04/09/2013 SĐT: 0913 425 456 3 T. Đại học Kinh tế Chiều 16h30- 17h00 , ngày 03/09/2013 Rạp Trần Hưng Đạo Thầy Thủy-Phó phòng ĐT Thầy Sĩ-Phụ trách lớp học  (Nhà Văn hóa Tp Huế) SĐT: 0906 101 463 chính trị. 0903. 599 715 4 T. ĐH Nghệ thuật Chiều 15h30-16h00, ngày 05/09/2013 Hội trường(khu...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC HUẾ NĂM HỌC 2013-2014
[29/08/2013]
I. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 1 1. Phổ biến cho sinh viên năm thứ nhất về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên 1.1. Liên hệ với các trường về thời gian cho sinh viên năm thứ nhất học chính trị đầu năm để kết hợp xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 22 đến 26/8/2013. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của các trường....

THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
[29/08/2013]
Từ năm học 2013-2014 sinh viên thuộc khóa tuyển sinh đại học 2013 của các trường / khoa thành viên Đại học Huế sẽ tập trung về trường Đại học Ngoại ngữ để học Ngoại ngữ không chuyên. Sinh viên của khóa tuyển sinh này sẽ phải đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên là B1 theo khung năng lực ngoại ngữ của đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và được cấp chứng chỉ Ngoại ngữ không...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108