Đăng nhập
THÔNG BÁO
TIẾP TỤC CHO NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ CỦA SV NĂM 2
[17/02/2020]
Căn cứ công văn số 172/ĐHH-VP ngày 17/02/2020 của ĐHH, Trường quyết định tiếp tục cho sinh viên đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, học viên sau đại học, sinh viên đi thực tập sư phạm, đi học quân sự nghỉ đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sinh viên năm thứ 2 khi đi học lại sẽ học văn hóa theo kế hoạch học tập cũ, kế hoạch học quân...

THÔNG BÁO HỦY NHÓM HỌC PHẦN, GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TĂNG SỐ LƯỢNG MỖI NHÓM
[11/02/2020]
Phòng Đào tạo đã mở đăng ký trực tuyến học kỳ 2, năm học 2019-2020 (từ 10/1 đến 10/2/2020), nay đã hết hạn đăng ký, Phòng sẽ duyệt đăng ký những lớp có đủ số lượng trong ngày 16/02/2020. Sinh viên theo dõi và bắt đầu học từ 17/2/2020; Sinh viên kiểm tra tài khoản để biết chi tiết, những nhóm không đủ số lượng SV thì Phòng sẽ hủy nhóm học phần, SV tự tìm nhóm mới và...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ ĐĂNG KÝ IN ẤN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI
[07/02/2020]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ ĐĂNG KÝ IN ẤN CHỨNG NHẬN NNKC CÁC ĐỢT THI   1/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP LỆ PHÍ TRONG THÁNG 11 VÀ THÁNG 12, SINH VIÊN XEM SỐ HIỆU TẠI FILE ĐÍNH KÈM (http://www.mediafire.com/file/u8m1kl6d65dob9a/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_NNKC.rar)    Link cập nhật số hiệu năm 2019 (bổ sung những số đã đăng ký bổ sung trong tháng 1) http://www.mediafire.com/file/yy94znf7flgf5wy/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2019.xls   THỜI GIAN NHẬN: TỪ 17/02/2020 ĐẾN HẾT 28/02/2020 (LÙI THỜI GIAN PHÁT DO CÓ KẾ HOẠCH NGHỈ CỦA ĐHH);(Không phát thứ 7,CN) (Những...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 ĐỢT THI NGÀY 12-13/02/2020
[06/02/2020]
Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc dời thời gian thi HCĐ NNKC tiếng Anh A1 & A2 đợt thi ngày 12-13/02/2020 sang tháng 3/2020. Lịch thị cụ thể sẽ có thông báo sau, đề nghị sinh viên có liên quan cập nhật và thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo.

TIẾP TỤC NGHỈ HỌC THÊM 1 TUẦN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RUT CORONA
[06/02/2020]
  Thực hiện công văn số 120/ĐHH-VP của Đại học Huế về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 (bắt đầu học từ 17/02/2020). Sinh viên năm thứ 2 của Trường cũng...

NGHỈ HỌC THÊM 1 TUẦN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RUT CORONA
[31/01/2020]
Thực hiện công văn hỏa tốc số 96/ĐHH-VP của Đại học Huế về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học thêm một tuần và bắt đầu học từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. Sinh viên năm thứ 2 của Trường...

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2019-2020
[21/01/2020]
Phòng Đào tạo thông báo: 1/ Công bố điểm thi Hết cấp độ NNKC A1, A2 học kỳ 1 và học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2019-2020; 2/ Thắc mắc về điểm thi, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An (sau ngày 03/2/2020) để được giải quyết. Thời gian nhận đơn xem lại bài thi: từ ngày 03/2/2020 đến hết 14/2/2020; 3/ SINH VIÊN THEO DÕI CÁC KẾ HOẠCH DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Học kỳ 2: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1860 Học kỳ 3...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 (07/12/2019)
[21/01/2020]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả phúc khảo NNKC đợt 6, năm 2019 trong tài khoản cá nhân sinh viên. Những trường hợp phúc khảo có thay đổi kết quả điểm, Phòng Đào tạo sẽ bổ sung danh sách cấp chứng nhận vào tháng 2. Mọi thắc mắc về kết quả, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An, Phòng Đào tạo để biết rõ thông tin. (Xin...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2019-2020
[12/01/2020]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 Đợt 2 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 (Đợt 2) cụ thể như sau: Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến giữa tháng 5 (sẽ có thông báo cụ thể). Thời gian đăng ký:...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020
[12/01/2020]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2, năm học 2019-2020 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2019-2020 cụ thể như sau: Hướng dẫn, thời gian đăng ký và địa điểm xử lý đăng ký:     - Chọn học kỳ tác nghiệp (góc trên bên trái...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107