Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 1, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2023-2024
[29/08/2023]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ 1, đợt 1, năm học 2023-2024 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,năm học 2023 – 2024, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: -         Thời gian mở đăng ký trên tài khoản cá nhân: từ ngày 29/08/2023; -         Thời gian...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NNKC HỌC KỲ 3 ĐỢT 5 VÀ CÁC HỌC KỲ CÒN NỢ TRƯỚC ĐÓ
[25/08/2023]
  THÔNG BÁO Về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 đợt 5 năm học 2022-2023 và các học kỳ còn nợ ______________________________ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 3 đợt 5 năm học 2022-2023 và những học kỳ còn nợ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ HỌC KỲ MỘT NĂM HỌC 2023-2024
[25/08/2023]
I. Sinh viên năm thứ hai (khóa TS ĐH 2022)            Học kỳ 1 và học kỳ 3 đợt 1 năm học 2023-2024: - Đăng ký lớp học phần trực tuyến: từ ngày 01/9 đến hết 07/9/2023; - Xử lý đăng ký học phần: từ 11/9 đến 13/9/2023; - Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 1): 11/9/2023; Sinh viên xem thông báo cụ thể trên mục Thông báo của trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên. II. Sinh viên năm thứ nhất...

THÔNG BÁO PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3 năm 2023
[14/08/2023]
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo phát Giấy chứng nhận NNKC cho sinh viên “ĐÃ ĐĂNG KÝ” (nộp đơn + lệ phí) cụ thể như sau: • Thời gian cấp phát: thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính); • Địa điểm: Phòng A103, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Lưu ý: 1. Sinh viên kiểm tra số thứ tự của mình TẠI ĐÂY trước khi tới nhận (tìm theo Mã sinh viên) 2. Khi đến nhận thí sinh mang...

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 5)
[03/08/2023]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2022-2023 Đợt 5 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2022-2023 (Đợt 5) cụ thể như sau: Thời gian học: Từ 07/8/2023 đến 09/9/2023 Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến cuối tháng 9/2023 (sẽ có thông báo cụ thể). Thời gian đăng...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI NNKC, ĐỢT THI TỪ 12/6/2023 ĐẾN 18/6/2023
[03/08/2023]
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO Kết quả xem lại bài thi NNKC đợt thi từ ngày 12/06/2023 đến 18/06/2023 đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của Sinh viên. Những sinh viên có kết quả thay đổi, nếu đã đăng ký học lại các lớp học đợt 5, Hk3, thì tự bấm nút hủy đăng ký trước ngày 07/8/2023. Phòng Đào tạo sẽ cập nhật số vào sổ cho những sinh viên đủ điều kiện bổ sung. SV theo dõi ở mục kết quả...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN CHỨNG CHỈ TOEIC (2 KỸ NĂNG), TOEFL ITP VÀ CEFR THI TRƯỚC NGÀY 6/7/2023
[20/07/2023]
Đại học Huế đã có Quyết định số 939/QĐ-ĐHH, ngày 06/7/2023 ban hành Phụ lục công nhận chuyển đổi tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ Ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế, thay thế Phụ lục trước đây(thuộc Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07/10/2020). Quyết định số 939/QĐ-ĐHH có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong Phụ lục mới theo...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3,2023
[10/07/2023]
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3,2023 Kể từ đợt thi ĐGNL đầu ra Ngoại ngữ không chuyên ngày 28/11/2020 trở về sau, Trường Đại học Ngoại ngữ chỉ tổng hợp kết quả và gửi danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra khối kiến thức NNKC cho các đơn vị đào tạo để làm cơ sở xét tốt nghiệp.  Nay, nhằm hỗ trợ cho sinh viên có nhu cầu bổ sung hồ...

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 VÀ ĐẦU RA B1 NNKC ĐỢT THI TỪ NGÀY 12/06 ĐẾN NGÀY 18/06/2023 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI
[10/07/2023]
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 VÀ ĐẦU RA B1 NNKC ĐỢT THI TỪ NGÀY 12/06 ĐẾN NGÀY 18/06/2023 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI 1/ HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM Đối với sinh viên dự thi 3 kỹ năng trên máy tính (tất cả các cấp độ, đã thi Nói tại lớp): Xem điểm thi HCĐ tại mục Kết quả học tập, chọn đúng học kỳ tác nghiệp của học phần tương ứng để xem điểm thi. Những...

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHỤ LỤC CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ VÀ CÁC CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
[06/07/2023]
Sinh viên xem nội dung quyết định TẠI ĐÂY

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104