Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2,B1 ĐỢT 2
[10/10/2013]
Theo kế hoạch, những sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào đợt thi ngày 06/10/2013 sẽ được đăng ký và xếp lớp từ này 14 đến ngày 20/10/2013. Để thuận tiện cho công việc xếp lớp, đăng ký kế hoạch học tập hợp lý và tạo nhiều lựa chọn nhóm học vì vậy Tổ quản lý NNKC sẽ dời lịch đăng ký học phần Tiếng Anh A1, A2 từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 cùng với sinh viên 2 ngành...

THÔNG BÁO DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN NĂM 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM, KINH TẾ, KHOA DU LỊCH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHƯA KIỂM TRA ĐẦU VÀO
[07/10/2013]
  Sau 03 đợt tổ chức kiểm tra đầu vào, hiện nay vẫn còn những sinh viên năm thứ nhất của các trường và khoa nói trên chưa đăng ký học ngoại ngữ, hoặc đã đăng ký nhưng không dự thi kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh. Đối với những sinh viên này, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không bố trí cho học ngoại ngữ không chuyên cùng với các sinh viên cùng khóa ngành của mình trong...

Thông báo hủy lịch thi đối với những sinh viên thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đăng ký thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh ngày 06/10/2013
[05/10/2013]
Theo kế hoạch, những sinh viên thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị bắt đầu đăng ký tài khoản từ 5/10/2013 và sẽ có thông báo lịch thi khảo sát đầu vào sau. Hiện nay do một số sinh viên nói trên đã đăng ký tài khoản sớm và đã được duyệt lịch thi vào ngày 06/10/2013 tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Vì vậy, Tổ Quản lý NNKC đã hủy lịch thi đối với những trường hợp này và...

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH A2
[04/10/2013]
Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Anh A2, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này. I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần:  TIẾNG ANH CƠ BẢN 2, 2 tín chỉ 2. Mục tiêu chung của học phần: Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 2/6 theo Khung...

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT A1
[04/10/2013]
  Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Nhật A1, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này. I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: Tiếng Nhật A1, tương ứng bậc 1/6 (A1), thời lượng 30 giờ: 2 tín chỉ. 2. Mục tiêu chung của học phần: Sinh viên sẽ...

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1
[04/10/2013]
 Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Anh A1, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này. I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: TIẾNG ANH CƠ BẢN 1, 2 tín chỉ 2. Mục tiêu chung của học phần: Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 1/6 theo khung...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 06/10/2013
[03/10/2013]
Sau khi hết hạn đăng ký ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 và những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 đăng ký học Tiếng Anh nhưng chưa thi kiểm tra đầu vào, trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức kiểm tra đầu vào đợt 3. Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên...

Thông báo mở thêm nhóm Tiếng Anh A1 - Nhóm 78 dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế
[03/10/2013]
Hiện nay, do số lượng sinh viên đăng ký  các nhóm từ nhóm 9 đến nhóm 19, và 2 nhóm 76,77 của trường Đại học Kinh tế đã đầy SV và vướng TKB học tại trường. Do đó , Phòng Đào tạo bổ sung thêm  nhóm Tiếng Anh A1 – Nhóm 78 dành  cho sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế năm thứ nhất đăng ký (Đối tượng này sẽ đi học Quân sự từ 28/10/2013), Vì vậy sinh viên thuộc đối tượng...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[01/10/2013]
Các lớp ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường Đại học Sư phạm, Kinh tế, Nghệ thuật, Ngoại ngữ và các khoa Du lịch, Giáo dục thể chất đã bắt đầu học từ ngày 01/10/2013. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa đăng ký được lớp học phần hoặc đăng ký trùng lịch học với các lớp học phần khác. Đối với những sinh viên...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI SAU BÃO SỐ 10
[30/09/2013]
Do cơn bão số 10, ngày 30/9/2013 toàn thể sinh viên các lớp ngoại ngữ không chuyên được nghỉ học. Từ sáng ngày 01/10/2013 tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên đi học bình thường theo thời khóa biểu. Trong buổi học đầu tiên, sinh viên mang theo tiền để mua giáo trình học tập. Giáo trình Tiếng Anh 50.000đ/cuốn kèm theo 02 đĩa CD với giá 10.000đ/đĩa. Giáo trình cho các ngoại ngữ khác trong khoảng từ...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108