Đăng nhập
THÔNG BÁO
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC B1 TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC HK1 & HK3 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020/2021 ĐỢT THI NGÀY 23-27/01/2021 (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG SV THUỘC NHÓM 2- THI HÌNH THỨC MỚI)
[18/01/2021]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi HCĐ B1 TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC HK1 & HK3 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020/2021 đợt thi ngày 23-27/01/2021 . Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ tác nghiệp, chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem lịch thi.  Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học...

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI ĐGNL ĐẦU RA NNKC ĐỢT 1-2021
[18/01/2021]
Thông báo: Lịch thi NNKC 4 kỹ năng (Tiếng Anh): chiều 23/1 và cả ngày 24/1; Lịch thi NNKC 3 kỹ năng (Tiếng Anh): Chiều tối 25,26,27/1; Lịch thi NNKC các ngoại ngữ (Trung, Pháp, Nhật, Hàn): sáng 23/1. Gia hạn đăng ký trực tuyến và nộp lệ phí thi lại lần 2: đến hết ngày 18/1; Sinh viên xem lịch thi tạm thời (4kỹ năng): từ 15h chiều ngày 19/1; Sinh viên thi 3 kỹ năng: xem lịch thi ở mục Kế hoạch học...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI ĐÁNH GIA NĂNG LỰC ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT THI 28/11/2020
[13/01/2021]
THÔNG BÁO: Phòng Đào tao thông báo kết quả xem lại bài thi đánh giá năng lực đầu ra ngoại ngữ không chuyên, đợt thi 28/11/2020 đến 02/12/2020; Đề nghị SV thuộc 2 đối tượng thi, đăng nhập tài khoản cá nhân và xem lại kết quả. Những trường hợp có thay đổi, phòng đã cập nhật vào tài khoản của sinh viên và thống kê tổng hợp để gửi về các trường thành viên. Trong ngày mai, bộ phận NNKC...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020/2021 ĐỢT THI NGÀY 14-16/01/2021
[11/01/2021]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 & A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020/2021 ngày 14-16/01/2021. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.    Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm...

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HK1 VÀ HK3 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT BỔ SUNG) VÀ THU LỆ PHÍ DỰ THI ĐGNL ĐẦU RA NNKC ĐỢT 1 NĂM 2021
[04/01/2021]
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ NNKC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 VÀ THÔNG BÁO THỜI GIAN THU LỆ PHÍ DỰ THI DDGNL ĐẦU RA NNKC ĐỢT 1 NĂM 2021: 1/ THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ NNKC HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1), NĂM HỌC 2020-2021  1.1. Thu trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ: Từ ngày 11/01 đến 16/01/2021 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; Địa điểm...

CÁC MẪU ĐƠN XỬ LÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[04/01/2021]
Sinh viên theo đường dẫn dưới đây để xem các mẫu đơn xử lý NNKC https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tap-hop-cac-bieu-mau

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU
[28/12/2020]
Thực hiện Thông báo số 1333/TB-ĐHNN ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo xin thông báo lịch nghỉ học của tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ Không chuyên, Sau Đại học như sau: - Tết Dương lịch: nghỉ 01 ngày 01/01/2021; - Tết Nguyên đán Tân Sửu: nghỉ từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho giảng viên và sinh viên của đơn...

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP TIẾNG ANH B1 (NHÓM 50 ĐẾN NHÓM 58) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020/2021
[25/12/2020]
Do tiến độ học của các lớp tiếng Anh B1 (NHÓM 50 ĐẾN NHÓM 58) trong học kỳ 1 năm học 2020/2021 không kịp hoàn thành để tham gia đợt thi 23-26/01/2021 tới đây, Phòng Đào tạo thông báo các lớp trên sẽ thi hết cấp độ B1 trong kỳ thi tiếp theo (sẽ có thông báo sau). Đề nghị SV có liên quan lưu ý thực hiện.

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC VÀ THỜI GIAN CẦN PHẢI CHÚ Ý CỦA ĐỢT THI ĐẦU RA NNKC, ĐỢT 1/2021
[24/12/2020]
Sinh viên dự thi đợt 1/2021 cần chú ý các mốc thời gian sau và các bước cần thực hiện: 1/ Đăng ký trực tuyến (sv thuộc đối tượng 1) được gia hạn đến hết ngày 15/1/2021. Những sinh viên đang học cấp độ không cần đăng ký trực tuyến mà sẽ được phòng đào tạo bố trí lịch thi (đã có hướng dẫn và kế hoạch thi); 2/ Kể từ đợt thi tháng 11/2020, sinh viên đã đăng ký trực...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐGNL ĐẦU RA NNKC ĐỢT THI 28/11/2020;
[24/12/2020]
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNL ĐẦU RA NNKC ĐỢT THI 28/11/2020: 1/ ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN THI 3 KỸ NĂNG: SV chọn đúng học kỳ tác nghiệp của nhóm học phần, chọn Mục Kết quả học tập để xem điểm thi. 2/ ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN THI 4 KỸ NĂNG: SV chọn mục Thi DGNL để xem điểm thi; LƯU Ý: - NHỮNG SINH VIÊN THI TRƯỚC THÁNG 5/2020, ĐÃ CÓ CHỨNG NHẬN, SV ĐẾN TRỰC TIẾP...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108