Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 [12/10/2021]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cập nhật Thông tin cá nhân (nếu xuất hiện bảng yêu cầu bổ sung) và bấm lưu ở hình đĩa mềm phía bên phải ô cập nhật

Bước 2: Ngay học kỳ cũ đang tác nghiệp, SV chọn menu Đăng ký ngoại ngữ, chọn dòng chữ chuyển tiếp cấp độ. Sau khi thực hiện chuyển tiếp, SV mới thấy được kế hoạch chi tiết của cấp độ đó.

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp, chọn Học kỳ 1 – Năm học 2021-2022 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm (SVđọc kỹ các lịch học dưới đây trước khi đăng ký học phần, sau đó vào nhóm Zalo của nhóm tương ứng)

Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian mở đăng ký trên tài khoản cá nhân: ngày 12/10/2021;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 17/10/2021;

-         Bắt đầu học 25/10/2021, học trực tuyến và LMS.

Lưu ý:

Học trực tiếp trên lớp: tùy theo tình hình thực tế, Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể trên website và trong các nhóm Zalo lớp học phần.

Những sinh viên có kế hoạch học quân sự, không đăng ký vào đợt học này và chờ kế hoạch của học kỳ 2, năm học 2021-2022.

Kể từ học kỳ này, trường sẽ triển khai các học phần NNKC học đồng thời trực tiếp tại lớp và học trực tuyến theo hướng dẫn của Giảng viên và trên hệ thống tự học LMS của trường, chi tiết cụ thể, Giảng viên sẽ thông báo và hướng dẫn trong tuần học đầu tiên của học kỳ, vì vậy đề nghị Sinh viên tham gia học đầy đủ buổi học đầu tiên để nắm kỹ các thông báo của nhà trường và của Giảng viên.

Dưới đây là Danh sách các lớp học phần và nhóm Zalo tương ứng.

I.                   Tiếng Anh

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo nhóm

1

Tiếng Anh A1 - Nhóm 1

2

25/10/2021

2

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/imebtw738

2

Tiếng Anh A1 - Nhóm 2

2

25/10/2021

3

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/hwjjav672

3

Tiếng Anh A1 - Nhóm 3

2

25/10/2021

5

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/mzvedi108

4

Tiếng Anh A1 - Nhóm 4

2

25/10/2021

6

1 - 3

A301

https://zalo.me/g/suytqu659

5

Tiếng Anh A1 - Nhóm 5

2

25/10/2021

6

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/wvygpk846

6

Tiếng Anh A1 - Nhóm 6

2

25/10/2021

7

7 - 9

A301

https://zalo.me/g/jvgdks323

7

Tiếng Anh A1 - Nhóm 7

2

25/10/2021

2

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/bwkxdl845

8

Tiếng Anh A1 - Nhóm 8

2

25/10/2021

5

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/fdpmqu423

9

Tiếng Anh A1 - Nhóm 9

2

25/10/2021

2

1 - 3

A302

https://zalo.me/g/fdoxxp553

10

Tiếng Anh A1 - Nhóm 10

2

25/10/2021

3

3 - 5

A302

https://zalo.me/g/barwqq860

11

Tiếng Anh A1 - Nhóm 11

2

25/10/2021

5

1 - 3

A302

https://zalo.me/g/ztlzyi356

12

Tiếng Anh A1 - Nhóm 12

2

25/10/2021

6

3 - 5

A302

https://zalo.me/g/ikxiui469

13

Tiếng Anh A2 - Nhóm 1

2

25/10/2021

7

1 - 3

A302

https://zalo.me/g/togrbt702

14

Tiếng Anh A2 - Nhóm 2

2

25/10/2021

2

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/gwvgjw542

15

Tiếng Anh A2 - Nhóm 3

2

25/10/2021

3

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/gebmix062

16

Tiếng Anh A2 - Nhóm 4

2

25/10/2021

4

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/vzjtjp594

17

Tiếng Anh A2 - Nhóm 5

2

25/10/2021

5

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/edcque065

18

Tiếng Anh A2 - Nhóm 6

2

25/10/2021

6

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/ppydbi821

19

Tiếng Anh A2 - Nhóm 7

2

25/10/2021

7

7 - 9

A302

https://zalo.me/g/optjjs495

20

Tiếng Anh A2 - Nhóm 8

2

25/10/2021

3

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/updsbc192

21

Tiếng Anh A2 - Nhóm 9

2

25/10/2021

6

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/trebvf474

22

Tiếng Anh A2 - Nhóm 10

2

25/10/2021

4

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/ggkbiw728

23

Tiếng Anh A2 - Nhóm 11

2

25/10/2021

7

1 - 3

A304

https://zalo.me/g/tymmrh206

24

Tiếng Anh A2 - Nhóm 12

2

25/10/2021

7

7 - 9

A305

https://zalo.me/g/aloamz757

25

Tiếng Anh A2 - Nhóm 13

2

25/10/2021

5

1 - 3

A306

https://zalo.me/g/gnfmot580

26

Tiếng Anh A2 - Nhóm 14

2

25/10/2021

7

1 - 3

A306

https://zalo.me/g/xcxtki328

27

Tiếng Anh A2 - Nhóm 15

2

25/10/2021

7

7 - 9

A306

https://zalo.me/g/rxiaxg778

28

Tiếng Anh A2 - Nhóm 16

2

25/10/2021

6

10 - 12

A306

https://zalo.me/g/dvsazj027

29

Tiếng Anh A2 - Nhóm 17

2

25/10/2021

6

3 - 5

A308

https://zalo.me/g/tdkcut837

30

Tiếng Anh A2 - Nhóm 18

2

25/10/2021

6

7 - 9

A308

https://zalo.me/g/pmeqqf845

31

Tiếng Anh A2 - Nhóm 19

2

25/10/2021

2

1 - 3

A309

https://zalo.me/g/bfuzoh617

32

Tiếng Anh A2 - Nhóm 20

2

25/10/2021

3

3 - 5

A309

https://zalo.me/g/nftaey042

33

Tiếng Anh A2 - Nhóm 21

2

25/10/2021

4

1 - 3

A309

https://zalo.me/g/yahwdx713

34

Tiếng Anh A2 - Nhóm 22

2

25/10/2021

5

3 - 5

A309

https://zalo.me/g/mfbphk567

35

Tiếng Anh A2 - Nhóm 23

2

25/10/2021

6

1 - 3

A309

https://zalo.me/g/wevhdl002

36

Tiếng Anh A2 - Nhóm 24

2

25/10/2021

2

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/fkyaqc234

37

Tiếng Anh A2 - Nhóm 25

2

25/10/2021

3

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/bdbnuu591

38

Tiếng Anh A2 - Nhóm 26

2

25/10/2021

4

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/gjvlkm523

39

Tiếng Anh A2 - Nhóm 27

2

25/10/2021

5

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/apdqcp486

40

Tiếng Anh A2 - Nhóm 28

2

25/10/2021

6

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/wyuymh434

41

Tiếng Anh A2 - Nhóm 29

2

25/10/2021

7

1 - 3

A309

https://zalo.me/g/izvyfa563

42

Tiếng Anh A2 - Nhóm 30

2

25/10/2021

7

7 - 9

A309

https://zalo.me/g/ixhhvd747

43

Tiếng Anh B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

3

10 - 12

A308

https://zalo.me/g/qrusel983

44

Tiếng Anh B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

6

10 - 12

A308

https://zalo.me/g/hzsmvm258

45

Tiếng Anh B1 - Nhóm 3

3

25/10/2021

5

10 - 12

A305

https://zalo.me/g/qxtalj610

46

Tiếng Anh B1 - Nhóm 4

3

25/10/2021

2

10 - 12

A305

https://zalo.me/g/vlrtos311

47

Tiếng Anh B1 - Nhóm 5

3

25/10/2021

2

6 - 9

A304

https://zalo.me/g/hgvvsy946

48

Tiếng Anh B1 - Nhóm 6

3

25/10/2021

6

6 - 9

A303

https://zalo.me/g/upljzj148

49

Tiếng Anh B1 - Nhóm 7

3

25/10/2021

2

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/vzlokp788

50

Tiếng Anh B1 - Nhóm 8

3

25/10/2021

2

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/erewcg954

51

Tiếng Anh B1 - Nhóm 9

3

25/10/2021

3

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/mxhjyu034

52

Tiếng Anh B1 - Nhóm 10

3

25/10/2021

4

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/fhaaxd900

53

Tiếng Anh B1 - Nhóm 11

3

25/10/2021

5

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/eavsdj022

54

Tiếng Anh B1 - Nhóm 12

3

25/10/2021

6

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/edpgbl942

55

Tiếng Anh B1 - Nhóm 13

3

25/10/2021

7

1 - 4

A401

https://zalo.me/g/qtwirn103

56

Tiếng Anh B1 - Nhóm 14

3

25/10/2021

2

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/tvlujm411

57

Tiếng Anh B1 - Nhóm 15

3

25/10/2021

3

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/pkgwat857

58

Tiếng Anh B1 - Nhóm 16

3

25/10/2021

4

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/fktelz035

59

Tiếng Anh B1 - Nhóm 17

3

25/10/2021

5

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/phijsd588

60

Tiếng Anh B1 - Nhóm 18

3

25/10/2021

6

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/ilnmfq923

61

Tiếng Anh B1 - Nhóm 19

3

25/10/2021

7

6 - 9

A401

https://zalo.me/g/pxapme104

62

Tiếng Anh B1 - Nhóm 20

3

25/10/2021

2

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/yllplo436

63

Tiếng Anh B1 - Nhóm 21

3

25/10/2021

3

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/iyeybp804

64

Tiếng Anh B1 - Nhóm 22

3

25/10/2021

4

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/aopzva241

65

Tiếng Anh B1 - Nhóm 23

3

25/10/2021

5

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/ydnfgy310

66

Tiếng Anh B1 - Nhóm 24

3

25/10/2021

6

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/efyncm056

67

Tiếng Anh B1 - Nhóm 25

3

25/10/2021

2

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/pwihlh745

68

Tiếng Anh B1 - Nhóm 26

3

25/10/2021

3

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/jekjsx013

69

Tiếng Anh B1 - Nhóm 27

3

25/10/2021

4

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/ytjtrk753

70

Tiếng Anh B1 - Nhóm 28

3

25/10/2021

5

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/sefidy541

71

Tiếng Anh B1 - Nhóm 29

3

25/10/2021

6

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/ljqrxu565

72

Tiếng Anh B1 - Nhóm 30

3

25/10/2021

7

1 - 4

A402

https://zalo.me/g/butxve782

73

Tiếng Anh B1 - Nhóm 31

3

25/10/2021

7

6 - 9

A402

https://zalo.me/g/mndcru270

74

Tiếng Anh B1 - Nhóm 32

3

25/10/2021

3

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/mifrsw592

75

Tiếng Anh B1 - Nhóm 33

3

25/10/2021

4

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/ovhgji950

76

Tiếng Anh B1 - Nhóm 34

3

25/10/2021

5

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/eidojf498

77

Tiếng Anh B1 - Nhóm 35

3

25/10/2021

6

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/pdkpfc110

78

Tiếng Anh B1 - Nhóm 36

3

25/10/2021

7

1 - 4

A403

https://zalo.me/g/mddepo972

79

Tiếng Anh B1 - Nhóm 37

3

25/10/2021

2

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/uypwvu625

80

Tiếng Anh B1 - Nhóm 38

3

25/10/2021

3

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/aorxgs664

81

Tiếng Anh B1 - Nhóm 39

3

25/10/2021

4

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/azaqxe009

82

Tiếng Anh B1 - Nhóm 40

3

25/10/2021

5

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/fvnvor903

83

Tiếng Anh B1 - Nhóm 41

3

25/10/2021

6

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/zdbqwy114

84

Tiếng Anh B1 - Nhóm 42

3

25/10/2021

7

6 - 9

A403

https://zalo.me/g/hbxynv849

85

Tiếng Anh B1 - Nhóm 43

3

25/10/2021

4

10 - 12

A304

https://zalo.me/g/qwhebg938

86

Tiếng Anh B1 - Nhóm 44

3

25/10/2021

3

10 - 12

A303

https://zalo.me/g/pmmvyc005

87

Tiếng Anh B1 - Nhóm 45

3

25/10/2021

5

10 - 12

A303

https://zalo.me/g/fvpqin568

II.               Các ngoại ngữ khác:

1.      Tiếng Hàn

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 1

2

25/10/2021

7

1 - 3

A202

https://zalo.me/g/xnwgzl664

2

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 2

2

25/10/2021

7

7 - 9

A202

https://zalo.me/g/ugbxgk273

3

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

4

10 - 12

A202

https://zalo.me/g/itiahr740

4

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

6

10 - 12

A202

https://zalo.me/g/qsanem447

5

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 3

3

25/10/2021

7

1 - 4

A204

https://zalo.me/g/zotjsa521

6

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 4

3

25/10/2021

7

6 - 9

A308

https://zalo.me/g/whfjbi832

2.      Tiếng Nhật

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Nhật B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

7

1 - 4

A201

https://zalo.me/g/mewodk958

2

Tiếng Nhật B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

7

6 - 9

A201

https://zalo.me/g/xfcfff157

3.      Tiếng Pháp

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Pháp B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

7

1 - 4

A308

https://zalo.me/g/lxlalb673

2

Tiếng Pháp B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

7

6 - 9

A501

https://zalo.me/g/tvlijo096

4.      Tiếng Trung

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

Zalo

1

Tiếng Trung A2 - Nhóm 1

2

25/10/2021

2

10 - 12

A205

https://zalo.me/g/pedzsw323

2

Tiếng Trung A2 - Nhóm 2

2

25/10/2021

6

10 - 12

A205

https://zalo.me/g/sawnyy780

3

Tiếng Trung B1 - Nhóm 1

3

25/10/2021

7

1 - 4

A404

https://zalo.me/g/ehdlml924

4

Tiếng Trung B1 - Nhóm 2

3

25/10/2021

7

6 - 9

A404

https://zalo.me/g/qzjlsu227

5

Tiếng Trung B1 - Nhóm 3

3

25/10/2021

3

10 - 12

A301

https://zalo.me/g/igjzzm930

6

Tiếng Trung B1 - Nhóm 4

3

25/10/2021

5

10 - 12

A302

https://zalo.me/g/uqilww409

Đây là kế hoạch của học kỳ I, đợt 1, năm học 2021-2022, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo