Đăng nhập
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Hướng dẫn:
  • Tài khoản dùng để đăng nhập hệ thống bao gồm Tên đăng nhập (mã sinh viên) và mật khẩu
  • Sinh viên phải khai báo chính xác các thông tin liên quan đến bản thân để đăng ký tài khoản
  • Việc đăng ký tài khoản và cấp mật khẩu chỉ thực hiện duy nhất 1 lần cho mỗi sinh viên
Khai báo thông tin của sinh viên đăng ký tài khoản
Mã sinh viên
Họ và tên:
Ngày sinh: - -
(Chú ý: Nhập năm sinh đầy đủ 4 chữ số)
Số chứng minh nhân dân:
Email:
Số điện thoại/di động:

Đăng ký mật khẩu
  • Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự
  • Mật khẩu vào xác nhận mật khẩu phải trùng nhau
  • Nên tắt chế độ gõ tiếng Việt khi nhập mật khẩu
Mật khẩu:
Xác nhận lại mật khẩu:

Bảo mật
Mã bảo mật:
(Hình bên dưới)