Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ VÀ GIA HẠN SỐ LƯỢNG CÁC LỚP HỌC PHẦN NNKC (HK1,3) [14/10/2021]

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG LỚP HỌC PHẦN: HỆ THỐNG BẮT ĐẦU MỞ LÚC 17H00, NGÀY 14/10/2021

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022,

- Tiếng Hàn A1: nhóm 1; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/lvkeed824

- Tiếng Trung A1: nhóm 1; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/fsbjrb016

- Tiếng Trung A2: nhóm 3; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/xfkmqn237

- Tiếng Trung B1: nhóm 5; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/lofbfe369

HỌC KỲ 3, Đợt 1, NĂM HỌC 2021-2022

- Tiếng Anh A1: Nhóm 6; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/saarcz274

Tiếng Anh A1Nhóm 7; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/affwgr309

- Tiếng Anh A2: Nhóm 6; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/svddnj256

Tiếng Anh A2: Nhóm 7; (Sinh viên đăng ký học phần trong tài khoản cá nhân, sau đó vào link Zalo của nhóm lớp: https://zalo.me/g/ouujli078

TÙY THEO TÌNH HÌNH CÁC LỚP HỌC PHẦN, PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ LIÊN TỤC GIA TĂNG SỐ LƯỢNG CÁC NHÓM. SV LIÊN TỤC THEO DÕI VÀ ĐĂNG KÝ, HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 17/10/2021