Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 2 NHÓM TIẾNG TRUNG A1- NHÓM 10 VÀ TIẾNG HÀN A1- NHÓM 8
[10/09/2018]
Phòng Đào tạo đã mở bổ sung thêm 2 nhóm Tiếng Hàn A1 - Nhóm 8; Tiếng Trung A1 - Nhóm 10;  Lưu ý: Phòng đã hủy những sinh viên không phải ngành YHCT ra khỏi nhóm 8,9, đề nghị những sinh viên này theo dõi và đăng ký lại.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 (Học lại lần 2 - Đợt 3) HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018.
[10/09/2018]
 Thông báo kết quả thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 (Học lại lần 2 -  Đợt 3)học kỳ III năm học 2017-2018. Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân NNKC. Sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra kết quả điểm, những trường hợp có lý do đã được xử lý cho thi lại trong đợt này, liên hệ CV Đạt để cập nhật điểm vào tài khoản.

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019
[10/09/2018]
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019 Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3, năm học 2018-2019 để đăng ký nhóm học phần. Các nhóm học phần bắt đầu học từ 16/9/2018 (Chủ nhật). Sinh viên theo dõi lớp được duyệt trong ngày 14/9/2018. Nếu lớp không được duyệt, phòng Đào tạo sẽ có kế hoạch khác cho...

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 Đợt 1 (Sinh viên năm 1, Khóa tuyển sinh 2018)
[07/09/2018]
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 Đợt 1(Sinh viên năm 1 Khóa tuyển sinh 2018) tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên (các ngoại ngữ Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật và Tiếng Pháp A1) học kỳ I, năm học 2018-2019 cụ thể như sau: Thời gian và...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ BỔ SUNG
[06/09/2018]
   Trường ĐHNN thông báo cho những sinh viên còn nợ học phí NNKC của học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2017 - 2018 và các học phần của những học kỳ trước. Thời gian nộp ngày 12/09/2018  + Sáng  8h00 - 11h00 + Chiều 14h00 - 17h00. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐHNN  Sinh viên lưu ý phải nộp học phí tất cả các học phần còn nợ của những học kỳ trước sinh viên mới đủ điều kiện đăng ký...

THÔNG BÁO PHÒNG HỌC CÁC LỚP ÔN TẬP THI TIẾNG ANH B1 NNKC - ĐỢT 5, NĂM 2018 (CẬP NHẬT BỔ SUNG THÊM 3 NHÓM 9,10,11)
[04/09/2018]
THÔNG BÁO PHÒNG HỌC CÁC LỚP ÔN TẬP THI TIẾNG ANH B1 NNKC - ĐỢT 5, NĂM 2018 Lịch học  Xuất Tối 2,4,6 (17h30): bắt đầu học từ 05/09/2018 Nhóm 1, Phòng AIV.1; Nhóm 2, Phòng AIV.2; Nhóm 3, Phòng AIV.3; Nhóm 4, Phòng AIV.4; Nhóm 9, Phòng AIV.6; Xuất Tối 3,5,7 (17h30); bắt đầu học từ 04/09/2018 Nhóm 5, Phòng AIV.1; Nhóm 6, Phòng AIV.2; Nhóm 10, Phòng AIV.3; Xuất Cả ngày thứ 7, Sáng Chủ nhật (Sáng 7h30, chiều 14h00): bắt đầu học từ 08/09/2018 Nhóm 7, Phòng AIV.4; Nhóm 11, Phòng AIV.6; Xuất Cả...

NGHỈ LỄ 2/9/2018
[29/08/2018]
Thời gian nghỉ lễ 2/9/2018 là 02 ngày: 2/9 và 3/9/2018. Phòng Đào tạo xin thông báo để tất cả giảng viên, sinh viên học ngoại ngữ không chuyên tại Trường được biết.

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP TIẾNG TRUNG, TIẾNG NHẬT, TIẾNG HÀN A2 (LẦN 2 - ĐỢT 1)
[28/08/2018]
Phòng Đào tạo đã mở các lớp học phần TIẾNG TRUNG, TIẾNG NHẬT, TIẾNG HÀN A2 (LẦN 2 - ĐỢT 1). Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân, chọn học kỳ tác nghiệp là Học kỳ 3, năm học 2018-2019 và đăng ký theo kế hoạch. Lưu ý: Các nhóm lớp sẽ được mở khi có số lượng trên 20 sinh viên. Ngày 03/9/2018 sinh viên vào tài khoản để xem lịch học nếu được duyệt.

KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2018-2019 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ 2 ĐẠI HỌC HUẾ
[23/08/2018]
I. Sinh viên năm thứ hai (khóa TS ĐH 2017)           Học kỳ 1 và học kỳ 3 đợt 1 năm học 2018-2019: - Đăng ký lớp học phần: từ ngày 20/8 đến hết 03/9/2018; - Xử lý đăng ký học phần: từ 04/9 đến 07/9/2018; - Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019: 10/9/2018; Sinh viên xem thông báo cụ thể trên mục Thông báo của trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên. II. Sinh viên năm thứ nhất (khóa TSĐH 2018), sinh...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC LẦN 2 NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, HỌC KỲ 3, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2018-2019 (Mở bổ sung 5 nhóm)
[22/08/2018]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019 Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019(Đợt 1) cụ thể như sau: Thời gian học: Từ 10/9/2018 đến 18/11/2018 (10 tuần). Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến đầu tháng 12 (sẽ có...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108