Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN K16 (NĂM 2) TRƯỜNG ĐHNN CÓ LỊCH THI HCĐ A1, A2 TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC NGÀY CHỦ NHẬT 21/03/2021
[16/03/2021]
Phòng Đào tạo đã gửi danh sách đủ điều kiện dự thi của sinh viên K16 (năm 2) trường ĐHNN về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Đề nghị những SV có liên quan vào tài khoản cá nhân cập nhật lại lịch thi (không căn cứ ảnh chụp màn hình trước đó) và liên hệ thầy Toản - Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên của TTGDQPAN làm thủ tục để được sắp xếp lên trường ĐHNN...

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ)
[16/03/2021]
THÔNG BÁO: Hiện tại, hệ thống thu hộ học phí NNKC qua ứng dụng viettelpay tạm thời gián đoạn, vì vậy, Trường Đại học Ngoại ngữ  thông báo và hướng dẫn về việc nộp học phí bổ sung để kịp thời gian thi hêt cấp độ (đợt 2) như sau: Thời gian: 1 ngày (16/03/2021) Hình thức thu: Trực tiếp, cửa số 1, phòng KH,TC&CSVC, tầng 1, tòa nhà 3 tầng; Đối tượng hỗ trợ thu bổ sung: (Sinh viên không hoàn thành...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 NGÀY 20/03/2021 SANG NGÀY 22-23/03/2021
[10/03/2021]
Do có sự thay đổi về kế hoạch, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc chuyển lịch thi HCĐ NNKC TIẾNG ANH A2 ngày 20/03/2021 sang ngày 22-23/03/2021. (các ngày thi khác không có sự thay đổi) Đề nghị sinh viên có liên quan vào lại tài khoản để cập nhật lịch thi mới, nếu trùng lịch thi thì liên hệ PĐT để xử lí trong ngày 15/03/2021 (từ 09h đến 11h).

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2)
[05/03/2021]
THÔNG BÁO: 1/ Tất cả các lớp NNKC ở học kỳ 2,năm học 2020-2021 bắt đầu học trực tiếp tại lớp theo thời khóa biểu từ ngày 08/3/2021; SV thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo các thông báo và hướng dẫn từ Đại học Huế. Hiện tại việc đăng ký lớp học phần đã ổn định, tuy nhiên để hỗ trợ cho các bạn chưa đăng ký được hoặc lớp bị hủy do không đủ số lượng, Phòng...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 ĐỢT THI NGÀY 17-20/03/2021 VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC ĐỢT THI NGÀY 21/03/2021 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020/2021
[05/03/2021]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 & A2 ĐỢT THI NGÀY 17-20/03/2021 và NGOẠI NGỮ KHÁC ĐỢT THI NGÀY 21/03/2021 học kỳ 1 năm học 2020/2021. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.    ***  Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC ĐỢT THI NGÀY 10-14/03/2021 SANG NGÀY 17-21/03/2021
[01/03/2021]
Dựa trên kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập của Đại học Huế và để đảm bảo việc SV hoàn thành đăng ký khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm đúng thời gian, Phòng Đào tạo thông báo cho SV về việc chuyển lịch thi HẾT CẤP ĐỘ NNKC đợt thi ngày 10-14/03/2021 sang ngày 17-21/03/2021. Đề nghị sinh viên có liên quan theo dõi và thực hiện. ĐH Y Dược + ĐH Nông lâm + Khoa Du lịch + ĐH Kinh...

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẦU RA NNKC ĐỢT THI THÁNG 11/2020 VÀ THÁNG 1/2021
[26/02/2021]
THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN Từ đợt thi tháng 11/2020 trở về sau, Phòng Đào tạo sẽ không công bố danh sách tra cứu thông tin đầu ra NNKC, mỗi SV tự tra cứu theo hướng dẫn dưới đây. Nếu có thay đổi nào về hình thức, Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể cho SV thuộc đối tượng này được biết sau. Số hiệu chứng...

Thông báo về việc tiếp tục triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021
[23/02/2021]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của trường một số thông tin quan trọng như sau: 1. Sinh viên của tất cả các khóa có mặt tại Huế ngày 04/03/2021 để tiến hành các thủ tục khai báo y tế (nếu là đối tượng áp dụng thủ tục khai báo y tế theo công văn số 205/ĐHH-VP ngày 22 tháng 02 của Đại học Huế) và...

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN VÀ SỐ LƯỢNG CÁC NHÓM HỌC PHẦN NNKC
[23/02/2021]
THÔNG BÁO: Phòng Đào tạo đã mở gia hạn thời gian và số lượng đăng ký các nhóm học phần NNKC học kỳ 2 và học kỳ 3, Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân và tiếp tục chọn lớp. Sinh viên có thể tự hủy khỏi lớp đã đăng ký và chọn lớp mới. Các ngoại ngữ khác, Phòng Đào tạo đã mở rộng hình thức đăng ký, SV học lần 2 có thể vào đăng ký bình thường...

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN
[17/02/2021]
Sinh viên xem đầy đủ văn bản từ Đại học Huế theo file đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1S24lq9vTkDz9umO0L3OuUXPkHDQByjMz  Ngoài ra, sinh viên xem 2 thông báo về đăng ký  học phần học kỳ 2 và học kỳ 3 (đợt 2) theo 2 đường link dưới đây, trong ngày mai (18/2/2021), Phòng Đào tạo sẽ mở gia hạn các nhóm học phần (mở số lượng và mở thêm nhóm). SV theo dõi từng nhóm và xem lịch để đăng ký. Thời gian kết thúc đăng...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101