Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1, A2 (Lần 2 đợt 2) HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020
[27/07/2020]
  Phòng Đào tạo thông báo: 1/ Công bố điểm thi Hết cấp độ NNKC A1, A2 (Ngày 02/7/2020) học kỳ 3 năm học 2019-2020; 2/ Thắc mắc về điểm thi, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An để được giải quyết. Thời gian nhận đơn xem lại bài thi: từ ngày ra thông báo đến hết 07/8/2020.  Đơn xen lại bài thi: https://drive.google.com/file/d/1F49nT9LMfRlA-nDYse_8O0DNmCZtjeht/view?usp=sharing

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 3, ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020
[25/07/2020]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 Đợt3 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 (Đợt 3) cụ thể như sau: Thời gian đăng ký:  (tất cảsinh viên có kế hoạch học lại trong học kỳ 3) -         Thời gian mở đăng ký:...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐỢT THI 30/5/2020 VÀ THỜI GIAN CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI
[23/07/2020]
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO: 1/ THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐỢT THI 30/5/2020, Kết quả cập nhật đã được đăng tải vào tài khoản của SV, những Sv có thay đổi về điểm đã được Phòng Đào tạo cập nhật và đã gửi về Trường của SV đang học. 2/ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT: CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐỢT THI TỪ ĐỢT THÁNG 12/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC: TỪ NGÀY 28/7 ĐẾN...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1,A2 VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 18-19/07/2020
[14/07/2020]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1,A2 VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC học kỳ 2 năm học 2019/2020 đợt thi ngày 18-19/07/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem lịch thi.    Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ...

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1, A2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
[03/07/2020]
  Phòng Đào tạo thông báo: 1/ Công bố điểm thi Hết cấp độ NNKC A1, A2 (Ngày 12 và 13 /5/2020) học kỳ 1 năm học 2019-2020; 2/ Thắc mắc về điểm thi, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An để được giải quyết. Thời gian nhận đơn xem lại bài thi: từ ngày ra thông báo đến hết 10/7/2020.  Đơn xen lại bài thi: http://www.mediafire.com/file/3g00oyvngtugkjj/%25C4%2590on_xem_lai_bai_thi.doc/file

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chương trình thứ hai hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các Trường/Khoa của Đại học Huế năm 2020
[02/07/2020]
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo  http://www.hce.edu.vn/?cat_id=282&id=4497

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 2) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 02/07/2020
[29/06/2020]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 2) học kỳ 3 năm học 2019/2020 đợt thi ngày 02/07/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.    Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ...

Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chương trình thứ hai hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các Trường/Khoa của Đại học Huế năm 2020
[26/06/2020]
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn thông báo https://ums.husc.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-dai-hoc-chuong-trinh-thu-hai-he-chinh-quy-danh-cho-sinh-vien-dang-theo-hoc-tai-cac-truong-khoa-cua-dai-hoc-hue-nam-2020/

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐGNL NNKC ĐỢT THI 30/5/2020 VÀ THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO
[23/06/2020]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 30/05/2020 và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo. Thí sinh xem kết quả cụ thể trong tài khoản cá nhân. Mục Thi ĐGNL đã đăng ký. PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ TRÍCH XUẤT KẾT QUẢ ĐIỂM VÀ GỬI VỀ BỘ PHẬN XÉT TỐT NGHIỆP CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG TUẦN NÀY. RIÊNG ĐH SƯ PHẠM SẼ ĐƯỢC GỬI TRƯỚC TRONG CHIỀU NAY ĐỂ CÁC BẠN...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019/2020
[15/06/2020]
Sinh viên tải đường dẫn dưới đây để xem kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 năm học 2019/2020 http://www.mediafire.com/file/51y7w326qc2jdwe/ThongBaoKeHoachThi_HK_2NH_2019-2020.pdf/file  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101