Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET VÀO PHÒNG CHỜ DỰ THI [10/12/2021]

Sinh viên làm theo các bước hướng dẫn dưới dây:

- Trước lịch thi 01 ngày (hoặc có thể sớm hơn),  Hội đồng thi sẽ gửi đường link Google Meet đến tài khoản GMAIL dự thi, vì vậy sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo và kiểm tra tin nhắn trong gmail đã đăng ký thi.

- Sau khi nhận được đường link, sinh viên kiểm tra tên SỰ KIỆN và đọc kĩ hướng dẫn ở thư mời tham gia sự kiện (CHỮ VIẾT HOA IN ĐẬM)

Trước giờ thi 45 phút, sinh viên truy cập vào phòng chờ theo đường link Google Meet đã nhận từ Hội đồng thi để thực hiện các thủ tục dự thi.

- Từ đây đến ngày thi sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền mạng và nguồn điện ổn định để đảm bảo thông suốt trong quá trình thi.