Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO BỔ SUNG CÁC NHÓM LỚP A1 DÀNH CHO TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC VÀ KINH TẾ ( CÓ LỊCH HỌC QUÂN SỰ)
[08/10/2015]
Tình hình số lượng sinh viên đăng ký vào các nhóm lớp của 2 trường ĐH Y Dược và ĐH Kinh tế đã đủ, vì vậy Phòng Đào tạo đã bổ sung thêm 4 nhóm A1 ( từ nhóm 97 đến nhóm 100) dành cho 2 trường nói trên. Những SV nào chưa đăng ký được có thể đăng ký vào những nhóm này.   Ngoài ra, Phòng Đào tạo cũng mở thêm nhóm tiếng Anh A1 - nhóm 96 dành...

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM LỚP A2 - TIẾNG ANH ĐỢT 2 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 KHÓA 2015
[08/10/2015]
THỜI GIAN MỞ ĐĂNG KÝ : 9H00 THỜI GIAN HẾT HẠN ĐĂNG KÝ : 23H59' NGÀY 12/10/2015 SỐ LƯỢNG LỚP : 25, TRONG ĐÓ CÓ 10 NHÓM LỚP HỌC THEO GIÁO TRÌNH LIFE ( GIÁO TRÌNH MỚI ), 15 NHÓM HỌC THEO GIÁO TRÌNH CŨ. LƯU Ý : CÓ 3 NHÓM DÀNH CHO ĐH Y DƯỢC, 2 NHÓM DÀNH CHO ĐH KINH TẾ, VÌ VẬY SINH VIÊN LƯU Ý TRÁNH LỊCH QUÂN SỰ CỦA 2 TRƯỜNG NÀY TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[07/10/2015]
Các lớp tiếng Anh cấp độ A2 nhóm 22, nhóm 62 và cấp độ B1 nhóm 5, nhóm 32, nhóm 62, nhóm 74 và nhóm 111 do giáo viên Phan Thị Anh Nga đảm nhiệm nghỉ học từ ngày 05 đến 18 tháng 10 năm 2015, sau thời gian trên các lớp vẫn đi học bình thường. Lý do giáo viên bận việc.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 (ĐỢT 2) - DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 KHÓA 2015 VÀ MẪU ĐƠN XIN XỬ LÝ ĐĂNG KÝ
[07/10/2015]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 (ĐỢT 2) DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CỦA CÁC TRƯỜNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ, Y DƯỢC, SƯ PHẠM, NGOẠI NGỮ, NGHỆ THUẬT, KHOA DU LỊCH, KHOA GDTC) Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỘT SỐ GIỜ THI NGÀY 01/10/2015
[01/10/2015]
Hiện nay Phòng Đào tạo đã cập nhật lịch thi, giờ thi, phòng thi cụ thể trên website Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, yêu cầu sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để cập nhật lịch thi. ( có một số thay đổi ) Yêu cầu : SV đến trước giờ thi 30 phút Địa điểm thi : Giảng đường B, tầng 4 và Phòng BV.3 tầng 5 Danh sách thi : Được dán bảng trước phòng thi, mỗi...

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 01/10/2015
[28/09/2015]
Trong đợt kiểm tra đầu vào ngày 27/9/2015  cho những sinh viên năm thứ nhất của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Nghệ thuật, Đại học Y Dược và các khoa Giáo dục thể chất và Du lịch có nhiều sinh viên đã không tham gia dự thi. Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đợt kiểm tra thứ 2 và là đợt kiểm tra cuối dành cho những...

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG THAM DỰ KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 27/9/2015
[27/09/2015]
Ngày 27/9/2015 trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Đợt 1 dành cho sinh viên của các trường / khoa học Ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 năm học 2015-2016, gốm các trường ĐH Kinh tế, Sư phạm, Y dược, Ngoại ngữ, Nghệ thuật và các khoa Du lịch, Giáo dục thể chất. Theo thống kê số lượng hiện nay vẫn còn một số sinh viên của các trường /...

THÔNG BÁO ĐỢT KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH THỨ 2 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ HỌC NNKC TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016
[24/09/2015]
Đúng 17h00 chiều ngày thứ 5, 24/9/2015, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ đã chốt danh sách kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đợt 1 ngày 27/9/2015 dành cho sinh viên năm nhất Đại học Huế, học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 năm học 2015-2016 (gồm sinh viên của các trường ĐH Ngoại ngữ, Kinh tế, Sư phạm, Y dược, Nghệ thuật và các khoa Du lịch, Giáo dục thể chất). Những sinh viên thuộc các trường / khoa này nhưng đăng...

CÁC THỦ TỤC ĐỂ HỌC TIẾP NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẢO LƯU, SINH VIÊN CHUYỂN TỪ TRƯỜNG KHÁC ĐẾN ĐẠI HỌC HUẾ, SINH VIÊN LIÊN THÔNG, SINH VIÊN THI LẠI ĐẠI HỌC VÀ HỌC LẠI Ở MỘT TRƯỜNG / KHOA CŨNG TRONG ĐẠI HỌC HUẾ, SINH VIÊN CÓ CÁC CHỨNG CHỈ QT
[20/09/2015]
Để sinh viên bảo lưu, sinh viên chuyển từ các trường khác đến học ở Đại học Huế, sinh viên trúng tuyển đại học theo loại hình đào tạo Liên thông, sinh viên đã học năm học 2014-2015 ở một trường / khoa Đại học Huế nay thi lại đại học và học lại ở một trường / khoa khác cũng trong Đại học Huế, sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thể được công...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2015-2016
[17/09/2015]
Sau khi hết hạn đăng ký tài khoản ngoại ngữ không chuyên (ngày 23/9/2015) trường Đại học Ngoại ngữ  tổ chức kiểm tra đầu vào đợt 1 cho những sinh viên năm thứ nhất của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Nghệ thuật, Đại học Y Dược và các khoa Giáo dục thể chất và Du lịch. Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101