Đăng nhập
THÔNG BÁO XỬ LÝ BỔ SUNG - ĐỢT CUỐI CÙNG [22/02/2017]

SAU 1 TUẦN XỬ LÝ NHƯNG VẪN CÒN MỘT SỐ SINH VIÊN KHÔNG ĐỌC THÔNG BÁO NÊN KHÔNG ĐẾN XỬ LÝ ĐÚNG HẠN. NAY PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ TỔ CHỨC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO SÁNG THỨ 7 (25/2/2017) TỪ 8H00 ĐẾN 10H00. ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐƯỢC THEO DÕI THÔNG BÁO ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC TRONG HỌC KỲ NÀY. SAU THỜI GIAN TRÊN PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ DUYỆT HỌC PHÍ VÀ KHÔNG XỬ LÝ BẤT CỨ MỘT TRƯỜNG HỢP NÀO, KỂ CẢ HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN.