Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC [22/02/2017]

TIẾNG ANH A1 - NHÓM 53 (CÔ DIỆU PHƯƠNG) TỐI THỨ 3 CHUYỂN TỪ PHÒNG AII.1 SANG PHÒNG AIII.9;

TIẾNG ANH A1 - NHÓM 27 (CÔ HỒNG DUYÊN) TỐI THỨ 4 (TỐI NAY,22/2/2017) CHUYỂN TỪ PHÒNG AII.1 SANG PHÒNG AIII.9;

TIẾNG ANH A1 - NHÓM 28 (CÔ THÙY ANH) TỐI THỨ 6 CHUYỂN TỪ PHÒNG AII.1 SANG PHÒNG AIII.9;

SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ XEM PHÒNG HỌC CỐ ĐỊNH.