Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỂ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP KHOA TIẾNG ANH & TIẾNG PHÁP [27/02/2017]

Để tạo điều kiện cho khoa Tiếng Anh và Tiếng Pháp tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường thông báo kế hoạch nghỉ học như sau:

          1. Các lớp đại học chính quy, không chính quy, thạc sỹ, nghiên cứu sinh do khoa Tiếng Anh quản lý và giảng dạy: Nghỉ học 02 ngày 03&04/03/2017.

          2. Các lớp đại học chính quy chuyên ngữ, ngoại ngữ không chuyên do khoa Tiếng Pháp quản lý và giảng dạy: Nghỉ học 02 ngày 04&05/03/2017.

          3.  Các lớp đại học chính quy chuyên ngữ, ngoại ngữ không chuyên, không chính quy của toàn Trường: Nghỉ học sáng ngày 04 và sáng ngày 05/03/2017.

Đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của đơn vị mình