Đăng nhập
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2016-2017 [06/03/2017]

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 và học kỳ 3 (đợt 2) năm học 2016-2017 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau:

1. Đối tượng nộp học phí cho trường Đại học Ngoại ngữ và đối tượng miễn nộp học phí:

1.1. Sinh viên phải nộp học phí cho trường ĐHNN bao gồm: Sinh viên tất cả các ngành của trường Đại học Kinh tế (trừ ngành Kinh tế chính trị), trường Đại học Khoa học (trừ ngành Triết), trường Đại học Nông lâm, trường Đại học Luật, trường Đại học Y dược, khoa Giáo dục thể chất và khoa Du lịch, sinh viên các ngành không phải ngành sư phạm của trường ĐHNN (sinh viên vào tài khoản của mình trên trang Quản lý NNKC, chọn đúng học kỳ tác nghiệp muốn xem học phí, vào menu Kế hoạch học tập sẽ thấy số học phí cần nộp).

1.2. Những sinh viên thuộc đối tượng nói trên nếu thuộc diện chính sách và đã được trường / khoa quản lý sinh viên gửi danh sách miễn giảm qua trường Đại học Ngoại ngữ sẽ được miễn giảm học phí theo quy định.

1.3. Những sinh viên không phải nộp học phí cho trường ĐHNN bao gồm:

1.3.1. Sinh viên học các ngành sư phạm: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Sư phạm, sinh viên ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ.

1.3.2. Sinh viên học theo niên chế: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật.

1.3.3. Sinh viên các ngành Mác – Lênin: Sinh viên ngành Triết và ngành Kinh tế chính trị;

1.3.4. Sinh viên Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị nộp tiền cho bộ phận Tài vụ của Phân hiệu để chuyển vào Huế cho trường ĐHNN.

1.3.5. Để không bị phần mềm tính học phí, những sinh viên thuộc các đội tượng từ Mục 1.3.1 đến 1.3.4 phải vào tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, vào mục Đăng ký ngoại ngữ, kích vào dòng chữ Đăng ký ngoại ngữ chính và tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

1.3.6. Những sinh viên thuộc đối tượng quy định trong mục 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 chỉ được miễn học phí 1 ngoại ngữ chính và học lần 1 còn nếu học từ 2 ngoại ngữ trở lên hoặc học lần 2 thì phải nộp học phí cho lần học thứ 2 và những ngoại ngữ còn lại cho ĐHNN.

1.4. Sinh viên phải nộp học phí cho cả những lớp còn nợ ở các học kỳ trước. Để kiểm tra học phí còn nợ của các học kỳ, sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, kích vào dòng chữ Học kỳ tác nghiệp hoặc Học kỳ:.. năm học:.. ở góc cao bên trái màn hình để chọn học kỳ tác nghiệp lần lượt của từng học kỳ đã học, vào mục Kế hoạch học tập xem học phí còn nợ, kê khai thông tin của khoản học phí còn nợ vào Giấy nộp tiền và nộp học phí đầy đủ theo như thông báo trong từng học kỳ.

1.5. Nộp đầy đủ học phí là một trong các điều kiện để sinh viên dự thi hết cấp độ và chuyển lên học cấp độ cao hơn. Nếu sinh viên còn nợ bất kỳ học kỳ nào, phần mềm sẽ tự động chặn lại, không xếp lịch thi cho sinh viên và không cho sinh viên chuyển cấp độ. Vì vậy, đề nghị sinh viên chấp hành việc nộp học phí theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch thu học phí:

2.1. Thời gian nộp: Từ ngày 13/03/2017 đến hết ngày 13/05/2017, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính. Phòng Đào tạo phân chia ra các thời hạn cho sinh viên từng trường như sau:

- Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 31/03/2017:  Sinh viên các Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường Đai học Kinh tế.

- Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 17/04/2017: Sinh viên các Trường ĐH Nông Lâm, Khoa Du lịch và ĐH Y Dược.

- Từ ngày 18/04/2017 đến ngày 30/04/2017: Sinh viên các Trường ĐH Khoa học và Đại học Luật .

- Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 13/05/2017: Sinh viên  tất cả các Trường nộp học phí  học kỳ 3.

 

Những sinh viên nộp học phí sau ngày 13/05/2017, ngân hàng xuất bản sao kê sang cho phòng Kế hoạch – Tài chính của trường Đại học Ngoại ngữ để nhập vào phần mềm chậm sẽ không được xếp lịch thi theo đúng kế hoạch và sinh viên sẽ phải chịu trách nhiệm.

2.2. Địa điểm thu: Các phòng giao dịch của Vietcombank trên địa bàn thành phố Huế. Sinh viên xem địa chỉ các chi nhánh của Ngân hàng và cách ghi trong Giấy nộp tiền trong phần Hướng dẫn kèm theo (Sinh viên xin mẫu Giấy nộp học phí cho trường ĐHNN tại các chi nhánh của Ngân hàng và xem Hướng dẫn dưới đây để ghi trên Giấy nộp tiền).

2.3. Lưu ý: Khi nộp tiền sinh viên phải điền đầy đủ và đúng thông tin trên Giấy nộp tiền (Họ tên, Mã SV, nộp tiền cho nhóm Học phần nào, cho Học kỳ nào và năm học nào (VD: Lê Văn A, 16F7551023, Tiếng Anh A2 nhóm 15, HK2 NH 2016-2017), số tiền). Sinh viên phải vào tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để ghi chính xác những thông tin này, nếu không chính xác sẽ không nhập được số tiền vào phần mềm. Sinh viên nộp học phí cho bao nhiêu học phần phải làm bấy nhiêu giấy nộp tiền, không làm gộp trên 1 giấy. Sinh viên ghi sai thông tin sẽ không nhập vào được phần mềm và vẫn bị tính là chưa nộp học phí.

3. Sinh viên phải giữ biên lai nộp học phí của ngân hàng để xuất trình trong trường hợp cần thiết. Nếu sinh viên cần biên lai của Trường, mang biên lai của ngân hàng đến Trường để được cấp. Mỗi biên lai đều có số biên lai. Sinh viên phải nhớ số biên lai để đối chiếu với phòng Kế hoạch – Tài chính trong trường hợp có nhầm lẫn học phí.

 

Đây là quyền lợi thiết thực của sinh viên, đề nghị sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.

THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Để thuận tiện cho sinh viên nộp học phí, Trường Đại học Ngoại Ngữ yêu cầu sinh viên đến các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN- Huế (Vietcombank)để nộp tiền học phí nnkc vào tài khoản của Trường mở tại Vietcombank.

 Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

 Số Tài Khoản :  0161001657256 

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế)

- Địa chỉ: 78 Hùng Vương, Thành phố Huế, Điện thoại: (054) 3 811 900

                                Fax: (054) 3 824 631

 

Các Phòng Giao Dịch trên địa bàn thành phố Huế:

1.  Phòng Giao Dịch Phạm Văn Đồng

    Địa chỉ: Lô 9 Phạm Văn Đồng, TP Huế

    (Tòa nhà của CTCP Xây Lắp TT Huế)

2.  Phòng Giao Dịch Mai Thúc Loan

    Địa chỉ: 67 Mai Thúc Loan, Thành phố Huế

3.  Phòng Giao Dịch Số 1

    Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, TP Huế

4. Phòng Giao Dịch Số 2

 Địa chỉ: 2A Hùng Vương, Thành phố Huế

5. Phòng Giao Dịch Bến Ngự

Địa chỉ: 48F Nguyễn Huệ, Thành phố Huế


 Hướng dẫn ghi giấy nộp tiền:

                                     GIẤY NỘP TIỀN

Ngày...............................

 

ĐỀ NGHỊ GHI CÓ TÀI KHOẢN:

 

SỐ TIỀN:

Số Tài Khoản

0161001657256 

 

Bằng số: ………….(Tổng cộng số tiền sinh viên phải nộp) VNĐ

Tên TK

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

 

Bằng chữ:…………………………

Ngân hàng

Ngân hàng Ngoại thương Huế

 

(Ghi bằng chữ tổng cộng số tiền sinh viên phải nộp)

NGƯỜI NỘP TIỀN:

 

NỘI DUNG:

Họ và Tên

Nguyễn Văn ……..

 

Nội dung cần ghi :

Địa chỉ

Trường Đại học ………… - Đại học Huế

 

- Mã  sinh viên: 16K…………..

-Học phần: Tiếng .... cấp độ: A…. nhóm: …..

- Học kỳ: …..

- Năm học: ………….

 - Số tiền: …………………..

Số CMND 190156789

 

Ký tên