Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[14/05/2015]
    Lớp Tiếng Anh A1 nhóm 8 học lại của của thầy Lê Tiến Dũng sẽ được nghỉ học vào (Chiều chủ nhật) ngày 17 tháng 5 năm2015, do giáo viên bận đi công tác. Sau thời gian trên lớp sẽ học lại bình thường. 

MẪU ĐƠN HỦY ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ B1, A2
[12/05/2015]
SV muốn hủy không tham dự đợt thi, có thể tải mẫu đơn đính kèm, điền đầy đủ thông tin và nộp đơn tại Phòng Đào tạo, gặp CV Đạt, trong giờ hành chính, hạn cuối là 25/5/2015. Sau thời gian trên sẽ không chấp nhận mọi lý do nào khác. Số: ……./HT-NNKC                                                                       Mẫu 15/ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc                    Huế, ngày        tháng      năm 20.....    ĐƠN XIN HỦY ĐĂNG KÝ DỰ THI...

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (A2 VÀ B1) ĐỢT I NĂM HỌC 2014-2015
[08/05/2015]
Sau khi hết hạn đăng ký vào chiều ngày 07/5/2015, Trường Đại học Ngoại ngữ đã chốt lại số lượng dự thi chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên đợt 1 năm 2015 gồm: 397 sinh viên đăng ký thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 (Bậc 3/6) và 58 sinh viên thi chứng chỉ Tiếng Trung B1 (Bậc 3/6). Những ngoại ngữ khác do số lượng đăng ký quá ít (dưới 20 sinh viên) nên Trường Đại học Ngoại ngữ...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[04/05/2015]
Các lớp (Tiếng Anh A1, A2, B1) của thầy Cái Ngọc Duy Anh và cô Nguyễn Thị Diệu Phương được nghỉ học từ ngày 04 đến 09 tháng 5 năm 2015 Riêng lớp Tiếng Anh A2 (Y Dược)- nhóm 105 thứ 5 tiết 10-12 vẫn học bình thường. Sau thời gian trên các lớp sẽ học lại bình thường.

THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[27/04/2015]
Mặc dù trường ĐH Ngoại ngữ đã tổ chức thu học phí 02 đợt nhưng số sinh viên của các trường / khoa thuộc Đại học Huế nộp học phí học Ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐH Ngoại ngữ rất ít. Sinh viên không nộp học phí hoặc nợ học phí của bất kỳ 1 học kỳ nào trước đó đều không được dự thi hết cấp độ và dự thi cấp chứng chỉ. Trường ĐH Ngoại ngữ...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN B1 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015
[23/04/2015]
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên của cả 6 ngoại ngữ đợt 1 năm học 2014-2015 dành cho những sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 đã học xong cấp độ B1 và đủ điều kiện thi chứng chỉ. Kế hoạch cụ thể như sau: - Đăng ký dự thi trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: từ 23/04/2015 đến 07/05/2015 (Sinh viên theo đường link...

KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4, 1/5
[23/04/2015]
Ban Giám hiệu quyết định cho tất cả giảng viên và sinh viên nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5 như viên chức hành chính. Cụ thể tất cả giảng viên và sinh viên dạy các lớp Ngoại ngữ không chuyên được nghỉ từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015. Những giảng viên có giờ dạy bị mất chủ động liên hệ với lớp và phòng Đào tạo để sắp xếp dạy bù.

LỚP ANH B1 NHÓM 103 NGHỈ HỌC TỐI THỨ 5 NGÀY 16/4/2015
[16/04/2015]
Do giáo viên đi công tác nên lớp Anh B1 nhóm 103 chưa bắt đầu học vào tối thứ 5 ngày 16/4/2015. Lớp này sẽ bắt đầu học từ tối thứ 5 ngày 23/4/2015. Vậy Trường thông báo để tất cả sinh viên của lớp được rõ. 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2014-2015
[06/04/2015]
Phòng Đào tạo sẽ mở đợt 2 các lớp học cải thiện Học phần NNKC , Đợt 2 cụ thể như sau: Cấp độ A1 : có 13 nhóm học phần, từ nhóm 8 đến nhóm 20, Đối tượng 1 : đây là những nhóm dành cho SV đã tham gia học lần 1, nhưng vì một số lý do như không tham gia thi Nói, không thể tham gia thi hết cấp độ hoặc thi không đạt cấp độ....

THÔNG BÁO (Lớp Tiếng Anh B1 nhóm 66 và lớp Tiếng Anh A2 nhóm 55)
[31/03/2015]
Các lớp Tiếng Anh B1 nhóm 66 và lớp Tiếng Anh A2 nhóm 55 của cô Trần Thị Thu Vân sẽ được nghỉ học vào (tối thứ hai, thứ ba) ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2015, do giáo viên bận đi công tác. Sau thời gian trên 2 lớp sẽ học lại bình thường.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107