Đăng nhập
VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 [23/03/2016]

          Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

 

Sáng

ĐH Nông Lâm+ Khoa Du Lịch

A2 ( nhóm 01 -> 14)

574

Chủ nhật 05.06.2016

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm + ĐH Y Dược + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC+ ĐH Kinh Tế

A2 ( nhóm 15 -> 37)

1002

 

Chiều

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm + ĐH Y Dược + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế

A2 ( nhóm 38 -> 76)

1576

Chủ nhật

12.06.2016

Sáng

ĐH Nông Lâm

A1 ( nhóm 01 -> 42)

1782

(2 xuất)

Chiều

(2 xuất)

ĐH Khoa Học + ĐH Luật

A1 ( nhóm 43 -> 80)

1486

   

Sinh viên học NNKC

không phải là

tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

A2 Pháp

123

 

Sáng

A2 Trung

336

 

(2 xuất)

A2 Nhật

216

Chủ nhật

 

A2 Hàn

262

19.06.2016

Chiều

ĐH Khoa Học + ĐH Luật

A1 ( nhóm 81 -> 100)

551

 

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm + ĐH Y Dược + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế

A2 ( nhóm 77 -> 115)

1361

Thứ 7 & Chủ nhật

THI

ONLINE

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 học lại (Lần 2_Đợt 2) – học kỳ 3

( nhóm 18 -> 42)

1050

25&26.06.2016

A2 học lại (Lần 2_Đợt 2) – học kỳ 3

( nhóm 13 -> 33)

798

 LƯU Ý:

Đối với các nhóm lớp tiếng Anh cấp độ A1,A2 học lại (Lần 2_Đợt 2) (THI ONLINE), sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2015- 2016 để xem được lịch thi và phòng thi.

 Trường đề nghị:

- Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 28.05.2016 đối với các lớp thi ngày 05.06.2016, trước ngày 04.06.2016 đối với các lớp thi ngày 12.06.2016, trước ngày 11.06.2016 đối với các lớp thi ngày 19.06.2016, trước ngày 18.06.2016 đối với các lớp thi ngày 25&26.06.2016.

- Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi nói trên. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 28.05.2016.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi.)

- Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.

- Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.

- Trước ngày thi (theo đúng đợt thi) của mình 03 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết.

Trường Đại học Ngoại Ngữ kính đề nghị lãnh đạo phòng Đào tạo đại học / Giáo vụ & CT HSSV của các trường / khoa dành thời gian theo dõi lịch thi nói trên để tạo điều kiện cho sinh viên của Quý trường / khoa dự thi.

LƯU Ý: Các bạn sinh viên có thể vào trang facebook của Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để tiện theo dõi các thông báo một cách nhanh nhất: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/