Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ NNKC ĐỢT THI NGÀY 29/5/2016 VÀ THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO [04/06/2016]

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ ngày 29/5/2016 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên.

Sinh viên tải file đính kèm tương ứng để xem kết quả cụ thể. Kết quả cá nhân sẽ được cập nhật  vào tài khoản cá nhân chậm nhất ngày 11/6/2016.

http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=900 hoặc website: hucfl.edu.vn/vn mục Ngoại ngữ không chuyên hoặc fanpage: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 6/6/2016 đến hết ngày 10/6/2016 (Trong giờ hành chính)

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - GẶP CV. LINH

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN - Cửa số 3 - CV.Thảo).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 17/6/2016.

Lưu ý:

- Cấp Chứng chỉ sẽ có thông báo cụ thể sau.