Đăng nhập
NHẮC NHỞ VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ NNKC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 [12/05/2016]

  Hiện nay có nhiều sinh viên vẫn chưa nộp học phí NNKC học kỳ 2 năm học 2015-2016 vì vậy trường Đại học Ngoại ngữ thông báo những sinh viên này vào tài khoản của mình kiểm tra số tiền học phí còn nợ và phải nộp gấp trước ngày 20/5/2016 tại ngân hàng Vietcombank để đủ điều kiện dự thi đợt thi cấp chứng chỉ NNKC ngày 29/05/2016 và đợt thi hết cấp độ trong tháng 6.

  Sinh viên theo đường link http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/284 để đọc thông báo và làm theo hướng dẫn nộp học phí.

  Đây là thông báo quan trọng, đề nghị sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.