Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA LẠI HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN  [25/05/2016]
Hiện nay có rất nhiều sinh viên của các trường / khoa Đại học Huế nộp học phí ngoại ngữ không chuyên tại ngân hàng. Tuy nhiên do thông tin sinh viên khai cho ngân hàng không chính xác và đầy đủ nên trường ĐHNN không thể nhập được học phí vào phần mềm để sinh viên đủ điều kiện dự thi. Những sinh viên này vào tài khoản của mình kiểm tra. Nếu thấy vẫn còn nợ học phí thì mang biên lai đến phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐHNN để xử lý trước ngày 30/05/2016 để đủ điều kiện dự thi hết cấp độ. 

Đây là thông báo quan trọng sinh viên lưu ý theo dõi.