Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1, A2 NGÀY 20, 21 VÀ 22 /02/2019 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.
[28/02/2019]
  Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo. Thời gian nhận đơn từ 04/03/2019 đến hết ngày 11/03/2019. Tải mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD  

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[26/02/2019]
Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học từ 26/02 đến 03/03/2019.  Thứ 4 (27/2) Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 21, Tiết 7-9, Phòng AIII.1, GV Trần Thị Thuỷ Hoài  Thứ 5 (28/2) Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 73, Tiết 7-9, Phòng AIII.8, GV Trần Thị Thuỷ Hoài  Thứ 6 (1/3) Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 75, Tiết 7-9, Phòng AIII.8, GV Trần Thị Thuỷ Hoài  Thứ 7(2/3) -...

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI PHÒNG HỌC 2 NHÓM TIẾNG ANH B1 (LẦN 2 - ĐỢT 2)
[22/02/2019]
PHÒNG HỌC CỦA 2 NHÓM TIẾNG ANH B1 (LẦN 2 - ĐỢT 2) CỦA GV NGUYỄN QUANG VÀ TRẦN THỊ THỦY HOÀI CHUYÊN XUỐNG HỌC PHÒNG AII.1. PHÒNG ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TRONG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[21/02/2019]
Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 24/02/2019) Thứ 6 (22/2) Tiếng Anh B1, nhóm 85, Tiết 7-9, Phòng AIII.9, GV Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm Tiếng Anh B1, nhóm 20, Tiết 10-12, Phòng AIII.5, GV Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm Thứ 7 (23/2) Tiếng Anh B1, nhóm 57, Tiết 1-3, Phòng AIII.8, GV Nguyễn Trung Tính Chủ nhật (24/2) Tiếng Anh A2, nhóm 30, Tiết 1-4, Phòng AIII.3, GV Lê Thị...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[18/02/2019]
Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 23/02/2019) Thứ 3 (19/2) Tiếng Anh B1, nhóm 23, Tiết 1-3, Phòng AIII.5, GV Cái Ngọc Duy Anh Tiếng Anh B1, nhóm 89, Tiết 1-3, Phòng AIV.1, GV Nguyễn Thị Diệu Phương Thứ 7 (23/2)  Tiếng Anh A1, nhóm 27, Tiết 7-9, Phòng AII.4, GV Trần Thị Lệ Ninh Sau thời gian trên lớp học bình thường.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH CỦA GV. NGUYỄN THỊ THANH LOAN
[15/02/2019]
  Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 23/02/2019) Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 3 Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 3 AII.1 3 - 5 Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 48  Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 5 AII.8 7 - 9   Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 44  Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 4 AIII.4 7 - 9  Sau thời gian trên lớp học bình thường.

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) VÀ TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 20 - 22/02/2019
[15/02/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) và TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) ngày 20 - 22/02/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập học kỳ 1 năm học 2018/2019 (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học...

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC CÁC HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2018-2019
[13/02/2019]
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ DUYỆT CÔNG BỐ CÁC LỚP HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019. SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ KIỂM TRA LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC. TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/2/2019; (KỂ CẢ CÁC NHÓM CỦA HỌC KỲ 3, ĐỢT 2); NHỮNG NHÓM SINH VIÊN BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG ĐỂ MỞ LỚP, THEO DÕI THÔNG BÁO (http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/726) ĐỂ XỬ LÝ ĐÚNG...

THÔNG BÁO THỜI GIAN XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019
[11/02/2019]
Từ ngày 04/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai thông báo về việc đăng ký các lớp học phần NNKC, học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 2018-2019. Nay, Trường thông báo thời gian bắt đầu học và thời gian xử lý đăng ký học phần cụ thể như sau: 1/ Tất cả các nhóm học phần bắt đầu học theo kế hoạch ngày: 18/02/2019 (kế hoạch cụ thể tùy theo TKB của nhóm học phần); 2/ Thời...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1, A2 VÀ CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.
[27/01/2019]
  Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo. Thời gian nhận đơn từ 14/02/2019 đến hết ngày 21/02/2019. Tải mẫu đơn  https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107