Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG [06/10/2019]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

1/ TIẾNG ANH A2 (LUẬT NĂM THỨ 2): TỪ NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 15;

- HỦY NHÓM 2,3,4,7,10

- SV TỰ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO CÁC NHÓM CỦA SV NĂM 1 TỪ NHÓM 51 ĐẾN NHÓM 85

2/ MỞ GIA HẠN CÁC NHÓM LỚP (CHỈ NHỮNG NHÓM ĐK ĐỢT 2, SINH VIÊN NĂM 1) LÊN 3 SINH VIÊN, THỜI GIAN MỞ GIA HẠN ĐẾN HẾT NGÀY 11/10/2019;

SV CÓ THỂ TỰ HỦY ĐĂNG KÝ VÀ CHỌN NHÓM MỚI

3/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CÓ THỂ CHỜ QUA HỌC KỲ 2 ĐĂNG KÝ HOẶC ĐẾN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ XỬ LÝ BỔ SUNG TRONG TRƯỜNG HỢP CHO PHÉP VÀ CÓ LÝ DO TRÙNG LỊCH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐANG HỌC.

4/ KHÔNG XỬ LÝ CHUYỂN NHÓM CHO NHỮNG LỚP HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỢT 1.