Đăng nhập
DANH SÁCH TRA CỨU SỐ HIỆU VÀ THỜI GIAN CẤP PHÁT [15/10/2019]

Danh sách tra cứu số hiệu năm 2019;

http://www.mediafire.com/file/yy94znf7flgf5wy/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2019.xls

Danh sách tra cứu số hiệu năm 2018;

http://www.mediafire.com/file/s6c00cf4mzr1kim/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2018.xls

Danh sách tra cứu số hiệu năm 2017;

http://www.mediafire.com/file/u3okauuydqd1tc0/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2017.xls

Sinh viên tra cứu trước số hiệu trước khi đến nhận. Mang theo CMND khi đến nhận. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

Thời gian phát cụ thể:

- những số hiệu của đợt thi tháng 8/2019: ưu tiên SV thi đợt này nhận từ ngày 22/10/2019, bắt đầu từ 8h;

- những số hiệu của các đợt khác: SV bắt đầu nhận từ ngày 24/10/2019, bắt đầu từ 8h;

- SV nên tra cứu số hiệu trước khi đến nhận và tránh ùn tắc trong khi nhận.