Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC ĐỢT 2, NĂM HỌC 2019-2020 (DÀNH CHO SV KHÓA TUYỂN SINH 2019) [29/09/2019]
 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2019-2020

Đợt 2 (năm 1, Khóa tuyển sinh 2019)tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày 30.09.2019

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23:59’ ngày 06.10.2019

-         Thời hạn xử lý đăng ký: Từ 07/10/2019 đến hết ngày 11/10/2019.

-         Địa điểm xử lý: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 1 – Năm học 2019-2020 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm (đọc kỹ kế hoạch trước khi đăng ký)

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 07/10/2019, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý:

·        Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

·        Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2019 của Trường ĐH Nông lâm, Khoa học và Luật (kế hoạch thi dự kiến tháng 11/2018)

Kế hoạch cụ thể như sau:

 

 

I.                   TIẾNG ANH

Tiếng Anh A1:

1.      Từ Nhóm 8 => Nhóm 24:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Kinh tế

Sinh viên bắt đầu học từ 07/10/2019 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 25/11 đến 22/12/2019 và tiếp tục học đến hết chương trình. Lịch thi học kỳ dự kiến sẽ được thông báo cụ thể sau.

Sinh viên các trường khác có thể đăng ký vào kế hoạch này và theo dõi kế hoạch nghỉ học quân sự.

2.      Từ Nhóm 26 => Nhóm 36:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Y Dược

Sinh viên bắt đầu học từ 07/10/2019 cho đến hết chương trình sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 29/12 đến 19/1/2020. Lịch thi học kỳ dự kiến sẽ được thông báo cụ thể sau. (Dự kiến sau Tết nguyên đán)

Sinh viên các trường khác có thể đăng ký vào kế hoạch này và theo dõi kế hoạch nghỉ học quân sự.

3.      Từ nhóm 37 =>Nhóm 67:

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại

Sinh viên bắt đầu học từ 07/10/2019 và kết thúc chương trình trước 21/12/2019, lịch thi dự kiến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Sinh viên các trường có thể đăng ký vào kế hoạch của 2 trường trên và theo dõi kế hoạch nghỉ học quân sự của các trường.

Tiếng Anh A2:

1.      Từ Nhóm 51 => Nhóm 60:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Y Dược học từ cấp độ A2

Sinh viên bắt đầu học từ 07/10/2019 cho đến hết chương trình sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 29/12 đến 19/1/2020. Lịch thi học kỳ dự kiến sẽ được thông báo cụ thể sau. (Dự kiến sau Tết nguyên đán)

Sinh viên các trường có thể đăng ký vào những nhóm này và sinh viên ĐH Y Dược có thể đăng ký các nhóm từ 69 đến nhóm 85.

2.      Từ Nhóm 61 => Nhóm 68:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Kinh tế học từ cấp độ A2

Sinh viên bắt đầu học từ 07/10/2019 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 25/11 đến 22/12/2019 và tiếp tục học đến hết chương trình. Lịch thi học kỳ dự kiến sẽ được thông báo cụ thể sau.

Sinh viên các trường khác có thể đăng ký vào kế hoạch này và theo dõi kế hoạch nghỉ học quân sự.

3.      Từ nhóm 69 =>Nhóm 85:

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại

Sinh viên bắt đầu học từ 07/10/2019 và kết thúc chương trình trước 21/12/2019, lịch thi dự kiến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Sinh viên các trường có thể đăng ký vào kế hoạch của 2 trường trên và theo dõi kế hoạch nghỉ học quân sự của các trường.

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 51 -> nhóm 56:

Đối tượng đăng ký : SV các trường đã dự thi đầu vào và đủ điều kiện học B1.

Lưu ý: Sinh viên học từ cấp độ B1 của 2 trường Đại học Kinh tế và Đại học Y Dược sẽ có kế hoạch đăng ký trong học kỳ 2.

II.               CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC

1.      Tiếng Pháp A1: 1 nhóm

2.      Tiếng Hàn A1: 5 nhóm

3.      Tiếng NhậtA1: 2 nhóm

4.      Tiếng TrungA1 : 12 nhóm, trong đó có 2 nhóm ưu tiên đăng ký cho SV ngành Y học cổ truyền của Đại học Y Dược. SV khác hạn chế đăng ký vào 2 nhóm này.

Đây là kế hoạch của năm học, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh, sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.