Đăng nhập
THÔNG BÁO HỦY NHÓM TIẾNG TRUNG A1 - NHÓM 1 & 6 VÀ CHUYỂN ĐỔI PHÒNG HỌC TIẾNG TRUNG A1 TỪ NHÓM 3 ĐẾN NHÓM 7 [15/10/2019]

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ ĐẾN TRỰC TIẾP LỚP HỌC TIẾNG TRUNG A1 ĐỂ THÔNG BÁO HỦY NHÓM LỚP NÀY VÀ ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ VÀO NHÓM MỚI.

VÌ VẬY, ĐỀ NGHỊ SV KHẨN TRƯƠNG LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐƯỢC BỐ TRÍ VÀ BẮT ĐẦU HỌC TỪ TUẦN NÀY.

NGOÀI RA, SỐ LƯỢNG CÁC NHÓM TỪ NHÓM 3 ĐẾN NHÓM 7 CÓ SĨ SỐ LỚN NÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ THAY ĐỔI PHÒNG HỌC ĐẾN PHÒNG A406 VÀ BẮT ĐẦU ÁP DỤNG TỪ HÔM NAY 15/10/2019.

SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1 LƯU Ý CÁC THAY ĐỔI NÀY.