Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ ĐĂNG KÝ IN ẤN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI
[07/02/2020]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ ĐĂNG KÝ IN ẤN CHỨNG NHẬN NNKC CÁC ĐỢT THI   1/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP LỆ PHÍ TRONG THÁNG 11 VÀ THÁNG 12, SINH VIÊN XEM SỐ HIỆU TẠI FILE ĐÍNH KÈM (http://www.mediafire.com/file/u8m1kl6d65dob9a/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_NNKC.rar)    Link cập nhật số hiệu năm 2019 (bổ sung những số đã đăng ký bổ sung trong tháng 1) http://www.mediafire.com/file/yy94znf7flgf5wy/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2019.xls   THỜI GIAN NHẬN: TỪ 17/02/2020 ĐẾN HẾT 28/02/2020 (LÙI THỜI GIAN PHÁT DO CÓ KẾ HOẠCH NGHỈ CỦA ĐHH);(Không phát thứ 7,CN) (Những...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 ĐỢT THI NGÀY 12-13/02/2020
[06/02/2020]
Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc dời thời gian thi HCĐ NNKC tiếng Anh A1 & A2 đợt thi ngày 12-13/02/2020 sang tháng 3/2020. Lịch thị cụ thể sẽ có thông báo sau, đề nghị sinh viên có liên quan cập nhật và thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo.

TIẾP TỤC NGHỈ HỌC THÊM 1 TUẦN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RUT CORONA
[06/02/2020]
  Thực hiện công văn số 120/ĐHH-VP của Đại học Huế về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 (bắt đầu học từ 17/02/2020). Sinh viên năm thứ 2 của Trường cũng...

NGHỈ HỌC THÊM 1 TUẦN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RUT CORONA
[31/01/2020]
Thực hiện công văn hỏa tốc số 96/ĐHH-VP của Đại học Huế về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học thêm một tuần và bắt đầu học từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. Sinh viên năm thứ 2 của Trường...

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2019-2020
[21/01/2020]
Phòng Đào tạo thông báo: 1/ Công bố điểm thi Hết cấp độ NNKC A1, A2 học kỳ 1 và học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2019-2020; 2/ Thắc mắc về điểm thi, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An (sau ngày 03/2/2020) để được giải quyết. Thời gian nhận đơn xem lại bài thi: từ ngày 03/2/2020 đến hết 14/2/2020; 3/ SINH VIÊN THEO DÕI CÁC KẾ HOẠCH DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Học kỳ 2: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1860 Học kỳ 3...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 (07/12/2019)
[21/01/2020]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả phúc khảo NNKC đợt 6, năm 2019 trong tài khoản cá nhân sinh viên. Những trường hợp phúc khảo có thay đổi kết quả điểm, Phòng Đào tạo sẽ bổ sung danh sách cấp chứng nhận vào tháng 2. Mọi thắc mắc về kết quả, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An, Phòng Đào tạo để biết rõ thông tin. (Xin...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2019-2020
[12/01/2020]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 Đợt 2 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 (Đợt 2) cụ thể như sau: Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến giữa tháng 5 (sẽ có thông báo cụ thể). Thời gian đăng ký:...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020
[12/01/2020]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2, năm học 2019-2020 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2019-2020 cụ thể như sau: Hướng dẫn, thời gian đăng ký và địa điểm xử lý đăng ký:     - Chọn học kỳ tác nghiệp (góc trên bên trái...

THÔNG BÁO THỜI GIAN CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN NNKC VÀ DANH SÁCH KIỂM TRA SỐ HIỆU CHỨNG NHẬN
[06/01/2020]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ IN ẤN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI   1/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP LỆ PHÍ TRONG THÁNG 11 VÀ THÁNG 12, SINH VIÊN XEM SỐ HIỆU TẠI FILE ĐÍNH KÈM (http://www.mediafire.com/file/u8m1kl6d65dob9a/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_NNKC.rar) THỜI GIAN NHẬN: TỪ 03/02/2020 ĐẾN HẾT 14/02/2020;       2/ NỘP LỆ PHÍ CẤP CHỨNG NHẬN CỦA CÁC ĐỢT THI, CÁC ĐỢT THI TỪ ĐỢT 03/08/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC. THỜI GIAN: TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN 17/01/2020; ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: PHÒNG ĐÀO TẠO   3/ SV đã...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 -> NHÓM 50 VÀ NHÓM 69 -> NHÓM 82) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 08-10/01/2020
[05/01/2020]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 -> NHÓM 50 VÀ NHÓM 69 -> NHÓM 82) ngày 08-10/01/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2019/2020- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108