Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH HỌC LẠI A1,A2 HỌC KỲ 3 -ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 04/11/2020 SANG NGÀY 06/11/2020 [31/10/2020]

Do có sự thay đổi về kế hoạch, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc chuyển lịch thi HCĐ TIẾNG ANH HỌC LẠI A1,A2 HỌC KỲ 3 -ĐỢT 3 năm học 2019/2020 đợt thi ngày 04/11/2020 sang ngày 06/11/2020.

Đề nghị sinh viên theo dõi và cập nhật lại lịch thi, giờ thi, phòng thi (không nên căn cứ vào ảnh chụp màn hình trước đó).