Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH HỌC LẠI A1,A2 HỌC KỲ 3 -ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 28/10/2020 [24/10/2020]

Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi tiếng Anh A1, A2 học lại học kỳ 3 - đợt 3 (Lần 2 - Học trực tuyến & Trực tiếp tại lớp) năm học 2019/2020 đợt thi ngày 28.10.2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem lịch thi. 

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

- Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

- Từ 15h đến 17h00 thứ 2 (26/10/2020) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.

- Những sinh viên chưa dự thi đợt thi tiếng Anh A1,A2 của học kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2019/2020 do nợ học phí hoặc có lý do chính đáng thì lên xử lý trong thời gian trên để bổ sung thi vào đợt thi này.