Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 29/10/2020 [28/10/2020]

Hoàn lưu bão số 9 vẫn còn gây gió mạnh và có thể kéo dài. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, học viên và giảng viên, Trường tiếp tục cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên (Anh Bằng 2), Sau Đại học và Ngoại ngữ Không chuyên nghỉ học hết ngày 29/10/2020. Ngày 30/10/2020 tất cả các lớp tại Trường đi học trở lại bình thường theo thời khóa biểu.