Đăng nhập
THÔNG BÁO
CHUYỂN ĐỔI NHÓM GIÁO TRÌNH LIFE QUA GIÁO TRÌNH ELEMENT - TIẾNG ANH A1 (TỪ NHÓM 29-35) VÀ TIẾNG ANH A2 TỪ NHÓM 87-90)
[30/09/2018]
Do kế hoạch học NNKC và học quân sự của Trường Đại học Kinh tế nằm trong giai đoạn giữa học kỳ, tránh trường hợp sinh viên trường ĐH Kinh tế đăng ký nhầm nhóm ngoài kế hoạch và có thể chọn học 1 trong 2 giáo trình ELEMENT và giáo trình LIFE, vì vậy Trường ĐH Ngoại ngữ mở kế hoạch và hình thức của GT LIFE sang GT ELEMENT cụ thể như sau: Tiếng Anh A1 từ nhóm...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (TIẾNG ANH) DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2018 (ĐỢT 2)
[28/09/2018]
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2018-2019 Đợt 1(năm 1, Khóa tuyển sinh 2018)tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh A1, A2 và B1) học kỳ I, năm học 2018-2019 cụ thể như sau: Thời gian và địa điểm: -         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày...

Hướng dẫn làm bài thi trên máy tính, định dạng đề thi 3 bậc, từ bậc 3 đến bậc 5, ngày 22/9/2018
[20/09/2018]
Hướng dẫn làm bài thi trên máy tính, định dạng đề thi 3 bậc, từ bậc 3 đến bậc 5, ngày 22/9/2018 Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ hướng dẫn. http://www.mediafire.com/file/1anr285nkdkehxj/Huong_dan_cac_buoc_lam_bai_thi_tren_may_tinh.docx

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI THỬ NLNN 6 BẬC NGÀY 22/9/2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
[19/09/2018]
Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức đăng ký trực tuyến kỳ thi thử đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, nay Trường thông báo danh sách và thời gian thi để thí sinh được biết và tham gia dự thi. Địa điểm: Giảng đường B, Tầng 4,5, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Ngày thi: 22/09/2018; - Xuất thi sáng: 10 phòng thi (cả 10 phòng đều thi đề 3 bậc B1-C1) (Sheet...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 (Lần 2 – đợt 3) HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018
[12/09/2018]
  Thông báo kết quả thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 (Lần 2 – đợt 3)học kỳ III năm học 2017-2018. Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn từ 10/9/2018 đến hết ngày 14/9/2018. Mẫu đơn: https://drive.google.com/file/d/1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD/view?usp=sharing

Về việc đăng ký thi thử đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
[10/09/2018]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức thi thử Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kế hoạch cụ thể như sau: · Ngày thi : 22/09/2018 (Thứ 7); · Hình thức thi: Thi cả 4 kỹ năng trên máy tính; · Ngoại ngữ: Tiếng Anh; · Định dạng đề thi: Bậc 2 (A2) và bậc 3 - 5 (B1-C1); · Địa điểm thi : Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; · Đối...

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 2 NHÓM TIẾNG TRUNG A1- NHÓM 10 VÀ TIẾNG HÀN A1- NHÓM 8
[10/09/2018]
Phòng Đào tạo đã mở bổ sung thêm 2 nhóm Tiếng Hàn A1 - Nhóm 8; Tiếng Trung A1 - Nhóm 10;  Lưu ý: Phòng đã hủy những sinh viên không phải ngành YHCT ra khỏi nhóm 8,9, đề nghị những sinh viên này theo dõi và đăng ký lại.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 (Học lại lần 2 - Đợt 3) HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018.
[10/09/2018]
 Thông báo kết quả thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 (Học lại lần 2 -  Đợt 3)học kỳ III năm học 2017-2018. Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân NNKC. Sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra kết quả điểm, những trường hợp có lý do đã được xử lý cho thi lại trong đợt này, liên hệ CV Đạt để cập nhật điểm vào tài khoản.

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019
[10/09/2018]
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019 Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3, năm học 2018-2019 để đăng ký nhóm học phần. Các nhóm học phần bắt đầu học từ 16/9/2018 (Chủ nhật). Sinh viên theo dõi lớp được duyệt trong ngày 14/9/2018. Nếu lớp không được duyệt, phòng Đào tạo sẽ có kế hoạch khác cho...

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 Đợt 1 (Sinh viên năm 1, Khóa tuyển sinh 2018)
[07/09/2018]
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 Đợt 1(Sinh viên năm 1 Khóa tuyển sinh 2018) tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên (các ngoại ngữ Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật và Tiếng Pháp A1) học kỳ I, năm học 2018-2019 cụ thể như sau: Thời gian và...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108