Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐGNL NNKC ĐỢT THI 01/6/2019, THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN [14/06/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 01/6/2019 và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo.

Thí sinh xem kết quả cụ thể trong tài khoản cá nhân. Mục Thi ĐGNL đã đăng ký.

Kết quả tổng hợp của các sinh viên ĐỢT THI  01/6/2019 sẽ được Phòng Đào tạo gửi về lãnh đạo và bộ phận xét tốt nghiệp của các Trường trong ngày 17/6/2019. Sinh viên không cần đến phòng Đào tạo, ĐHNN để xin xác nhận. 

  - Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 17/06/2019 đến hết ngày 21/06/2019 (5 ngày).

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo và không nhận đơn qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (0234.3817.300)

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, cửa số 1 - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo và tổng hợp sẽ được công bố dự kiến vào ngày 10/07/2019.

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/06/2019 đến hết ngày 05/07/2019; (Không thu trong thời gian Tuyển sinh Đại học năm 2019, từ ngày 24 đến hết ngày 27/6/2019)

Địa điểm: Phòng AI.3

Lệ phí cấp chứng chỉ: 50.000đ/1CN

Lưu ý: (Cập nhật Nơi sinh bằng cách nhấn vào Họ và tên SV, sau đó nhập Nơi sinh, Lưu ý: Nơi sinh chỉ ghi Tỉnh theo giấy khai sinh, sau đó bấm Hình đĩa mềm để lưu)

Thời gian trả chứng chỉ cho đợt in này: Dự kiến 20/08/2019. Những sinh viên cần giấy xác nhận để nộp hồ sơ Xin việc, liên hệ CV. Trần Đình Hiếu, Phòng Đào tạo.

Thời gian Cấp phát: Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.