Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 60) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 18-19/06/2019 [14/06/2019]

 Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 60) ngày 18-19/06/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (chọn học kỳ 2 năm học 2018/2019- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi. 

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không.

- Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi tại phòng thi. 

 Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

  - Từ 9h đến 11h00 thứ 2 (17/06/2019) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.

*Lưu ý những sinh viên chưa dự thi đợt thi tiếng Anh A2 (trừ các nhóm học lại) trong học kỳ 1 năm học 2018/2019 do nợ học phí hoặc có lý do chính đáng thì lên xử lý trong thời gian trên để bổ sung thi vào đợt thi này.