Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1 VÀ A2, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 [28/06/2019]

Kết quả thi Tiếng Anh A1 và A2  đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của sinh viên

Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo, gặp CV. Trương Văn An.

Thời gian nhận đơn từ 01/07/2019 đến hết ngày 10/07/2019

Tải mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD

Đính kèm thông báo đăng ký học kỳ 3: http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/774