Đăng nhập
DANH SÁCH TRA CỨU SỐ HIỆU NĂM 2018 VÀ 2019 [19/06/2019]

Danh sách tra cứu 2019;

http://www.mediafire.com/file/iac4odd9g3iqur6/Tra+c%E1%BB%A9u+S%E1%BB%91+hi%E1%BB%87u+n%C4%83m+2019.xlsx

Danh sách tra cứu 2018;

http://www.mediafire.com/file/9fbel7w9ymtv428/Tra+c%E1%BB%A9u+S%E1%BB%91+hi%E1%BB%87u+n%C4%83m+2018.xlsx

Sinh viên tra cứu trước số hiệu trước khi đến nhận. Mang theo CMND khi đến nhận. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

Bắt đầu phát chứng chỉ từ 14h00, ngày 20/6/2019;

PHÒNG ĐÀO TẠO