Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 3, ĐỢT 3, NĂM HỌC 2018-2019 [29/06/2019]

THỜI GIAN BẮT ĐẦU CỦA CÁC NHÓM LỚP:

NGÀY 03/7/2019 (TỪ THỨ 4): ĐỐI VỚI CÁC NHÓM LỚP CÓ TKB LÀ 2,4,6;

NGÀY 04/7/2019 (TỪ THỨ 5): ĐỐI VỚI CÁC NHÓM LỚP CÓ TKB LÀ 3,5,7;

TKB CỤ THỂ, SV ĐĂNG KÝ VÀ XEM TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP Ở TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.

HIỆN TẠI, MỘT SỐ NHÓM HỌC PHẦN CÓ ÍT SINH VIÊN ĐĂNG KÝ, NÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ HỦY ĐĂNG KÝ MỘT SỐ SV VÀ MỞ GIỚI HẠN CÁC NHÓM RA THÊM 5 SV, NHỮNG SINH VIÊN NÀO CÓ NHU CẦU HỌC TRONG HỌC KỲ 3, ĐỢT 3, NĂM HỌC 2018-2019 THÌ KHẨN TRƯƠNG ĐĂNG KÝ VÀ THEO HỌC ĐÚNG KẾ HOẠCH TRÊN.

MỌI THẮC MẮC VỀ QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ, XIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN QUẢN LÝ NNKC, PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT. (Tầng 1, tòa nhà 3 tầng, vào cửa rẻ phải)

PHÒNG ĐÀO TẠO