Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 16/06/2019 (NGOẠI NGỮ KHÁC)  [12/06/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày Chủ nhật 16/06/2019.  Lịch thi cụ thể như sau:
- Xuất 7h:        Hàn A1(học lại ở hk3) + Trung A2
- Xuất 8h30:    Hàn A2 + Nhật A2 + Pháp A2
Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 2 năm học 2018/2019- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.
Riêng nhóm Tiếng Hàn A1 (Lần 2 - Đợt 2) - nhóm 2  sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2018/2019 để xem lịch thi. 

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không.

- Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi tại phòng thi. 

 Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

  - Từ 9h đến 11h00 thứ 5 (13/06/2019) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.