Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHÒNG HỌC ÔN TẬP THI ĐGNL NNKC TIẾNG ANH B1, ĐỢT 4, NĂM 2019 [05/07/2019]

Phòng Đào tạo thông báo thời gian và phòng học các lớp ôn tập Tiếng Anh B1, đợt 4 năm 2019

1/ Xuất tối thứ 2,4,6: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 08/07/2019;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 1: Phòng AIV.2;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 2: Phòng AIV.3;

2/ Xuất tối thứ 3,5,7: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 09/07/2019;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 3: Phòng AIV.2;

3/ Xuất cả ngày thứ 7, sáng Chủ nhật: (Sáng học 7h30, chiều học từ 14h), bắt đầu học từ 13/07/2019;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 4: Phòng AIV.3;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 5: Phòng AIV.4;

 

Lưu ý: Các bạn sinh viên theo dõi lịch học đã đăng ký và tham gia học, xem danh sách trước cửa phòng học và mang thẻ học khi vào lớp.

Những sinh viên nào có nhu cầu ôn tập, liên hệ trực tiếp phòng AI.3 để đăng ký bổ sung vào lớp học.