Đăng nhập
THÔNG BÁO
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 13-14/01/2018
[10/01/2018]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 13-14/01/2018. Lịch thi cụ thể như sau: Thứ 7(13/01/2018): Xuất 7h: Hàn A1                                 Xuất 9h: Hàn A1                                  Xuất 13h: Hàn A1 + Hàn A2 Chủ nhật (14/01/2018): Xuất 7h: Trung A1 + Trung A2                      ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ 3, ĐỢT 2, NĂM 2017-2018
[09/01/2018]
  THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2017-2018 Đợt 2 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2017-2018 (Đợt 2) cụ thể như sau: Thời gian đăng ký: -         Thời gian mở đăng ký : 09:00 ngày 15.01.2018; -         Thời gian hết hạn đăng ký...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
[08/01/2018]
  THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2017 - 2018 tại trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2017-2018 cụ thể như sau: Thời gian đăng ký: -         Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 09.01.2018; -         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59’ ngày...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 07/01/2018
[03/01/2018]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của ngày Chủ nhật 07/01/2018. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2017/2018- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III (Đợt 1 ) NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH A1, A2
[03/01/2018]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III (Đợt 1 ) NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH A1, A2 CÁC ĐỢT THI 21, 22 và 27, 28/12/2017  Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn đến hết ngày 11/01/2018.   Mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=0B19ty6bb54jiX3E2SmNnV0NISlU  

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, XỬ LÝ THỦ TỤC HỒ SƠ THI CHỨNG CHỈ NNKC
[02/01/2018]
Trường Đại học Ngoại ngữ đã gia hạn thời gian đăng ký thi chứng chỉ NNKC từ 04/01 đến hết 10/01/2018. Đề nghị sinh viên theo kế hoạch sau:1/ Hoàn thành các thủ tục nộp thẻ dự thi, đóng lệ phí 230.000 (nếu thi lần 2) và 450.000 nếu là đối tượng tự do. Những trường hợp không có ảnh thẻ và thiếu lệ phí sẽ không được xếp lịch thi. SV kiểm tra xem lệ phí đã được nộp...

THÔNG BÁO PHÒNG HỌC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 ĐƠT 1, NĂM 2018
[02/01/2018]
Thông báo phòng học Ôn tập Tiếng Anh B1: Xuất: Tối 2,4,6,7 : Phòng AIV.1; Xuất: Tối 3,5,7, tối CN: Phòng AIV.2; Xuất: Cả ngày thứ 7, Cả ngày Chủ nhật: AIV.1; Đề nghị sinh viên theo đúng lớp đã đăng ký.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT
[29/12/2017]
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Huế ICP thông báo về việc tuyển sinh đào tạo, bồi  dưỡng và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT như sau: 1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên,... của Trường. 2. Mục đích đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT - Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin do Trung tâm ngoại...

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018
[28/12/2017]
  Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên sẽ nghỉ Tết dương lịch 2018 vào ngày 01/01/2018 (Thứ hai)

THÔNG BÁO CHUYỂN XUẤT THI A2 HỌC LẠI LÚC 17H NGÀY 27/12/2017 SANG XUẤT THI 18H NGÀY 28/12/2017
[28/12/2017]
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ CHUYỂN XUẤT THI A2 HỌC LẠI LÚC 17H NGÀY 27/12/2017 SANG XUẤT THI 18H NGÀY 28/12/2017.  ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN CÓ LIÊN QUAN VÀO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ CẬP NHẬT LẠI LỊCH THI.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106