Đăng nhập
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 Đợt 1 (Sinh viên năm 1, Khóa tuyển sinh 2018) [07/09/2018]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2018-2019

Đợt 1(Sinh viên năm 1 Khóa tuyển sinh 2018) tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên (các ngoại ngữ Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật và Tiếng Pháp A1) học kỳ I, năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày 10.09.2018

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23:59’ ngày 23.09.2018

-         Thời hạn xử lý đăng ký: Từ 24/09/2018 đến hết ngày 26/09/2018.

-         Địa điểm xử lý: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 1 – Năm học 2018-2019 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 08/10/2018, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Đây là các ngoại ngữ không thi đầu vào, bắt đầu học từ cấp độ A1, sinh viên có thể đăng ký nhiều ngoại ngữ và đăng ký học phần như hướng dẫn trên.

2.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

3.      Những SV khóa trước có kế hoạch học lại cấp độ A1, Phòng Đào tạo sẽ mở lớp học phần trong học kỳ 3, năm học 2018-2019, vì vậy, sinh viên theo dõi và đăng ký.

 

Số lượng học phần được mở cụ thể như sau:

1.      Tiếng Pháp A1: 2 nhóm

2.      Tiếng Hàn A1: 8 nhóm

3.      Tiếng NhậtA1: 2 nhóm

4.      Tiếng TrungA1 : 9 nhóm, trong đó 1 nhóm YHCT học chiều thứ 6, 1 nhóm YHCT học tối thứ 6, SV các trường không được đăng ký vào nhóm này

Đây là kế hoạch của năm học, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh, sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.