Đăng nhập
THÔNG BÁO
Thông báo về việc phát hành bộ sách English Elements phục vụ giảng dạy NNKC
[08/02/2014]
Năm học 2013-2014 là năm đầu tiên Nhà trường triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường (khoa) của Đại học Huế. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khá nặng nề nên mọi công việc chuẩn bị phải hết sức chu đáo, từ chương trình, giáo trình, đội ngủ giáo viên, cơ sở vật chất…, trong đó cộng việc chuẩn bị giáo trình giảng dạy rất quan trọng. Vì vậy,...

THÔNG BÁO VỀ NỀ NẾP DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[07/02/2014]
Để thống nhất về giờ giấc của các lớp này trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo như sau:             1. Quy định về các tiết học trong ngày của các lớp ngoại ngữ không chuyên như sau:             Buổi TIẾT THỜI GIAN DẠY GHI CHÚ     Sáng 1 7h00 – 7h50 Giải lao 05 phút 2 7h55 – 8h45 Giải lao 05 phút 3 8h50 – 9h40 Giải lao 10 phút 4 9h50 – 10h40 Giải lao 05 phút 5 10h45 – 11h35     Chiều 6 13h00 – 13h50 Giải lao 05 phút 7 13h55 – 14h45 Giải lao 10 phút 8 14h55 – 15h45 Giải lao 05 phút 9 15h50...

THÔNG BÁO V/V ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP
[07/02/2014]
              Để ổn định tổ chức của lớp và bắt đầu học tập được ngay, kính đề nghị Giáo viên giảng dạy và sinh viên của lớp trong buổi học đầu tiên tổ chức họp lớp và cử 02 thành viên của lớp tham gia vào Ban cán sự lớp làm Lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp. Danh sách Ban cán sự lớp làm theo mẫu dưới đây và gửi về văn phòng của tổ Quản...

Về việc miễn giảm học phí học Ngoại ngữ không chuyên
[07/02/2014]
Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên thuộc các đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định trong các Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và 74/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau: Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ và không thuộc diện được ngân sách Nhà nước cấp bù 100% học phí sẽ nộp học phí học các học phần ngoại ngữ...

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CHO CÁC CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[07/02/2014]
QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CHO CÁC CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (Kèm theo Quyết định số: 920/QĐ-ĐHNN do Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế ký ngày 15 tháng 11 năm 2013)               Điều 1. Điểm các cấp độ A1, A2, B1 bao gồm điểm quá trình (ĐQT) và điểm thi hết cấp độ (HCĐ).             Điều 2. ĐQT là một trong những điều kiện để sinh...

THÔNG BÁO VỀ CÁC THÔNG BÁO SINH VIÊN CẦN PHẢI NẮM VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN KHI THAM GIA HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[07/02/2014]
Để sinh viên năm thứ nhất của các trường / khoa thành viên Đại học Huế, đặc biệt là sinh viên các trường ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm và khoa Luật bắt đầu học ngoại ngữ không chuyên để cấp chứng chỉ từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 tại trường ĐH ngoại ngữ, nắm được các quy định cần thiết có liên quan, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo lại các văn bản...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ NHÓM HỌC PHẦN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
[15/01/2014]
Do Tổ QLNNKC mới cập nhật được kế hoạch đi học quân sự của SV trường ĐH Nông lâm, vì vậy Tổ QLNNKC đổi một số nhóm từ đối tượng 1 sang đối tượng 2. Từ Nhóm 1 - > Nhóm 44: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể) Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm. Có 2 nhóm đối tượng đã được trường Nông lâm chia theo nhóm Quân sự và...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYỂN CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ
[14/01/2014]
Những sinh viên sau khi đã hoàn thành quá trình học ở các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2013-2014, để có thể tiếp tục đăng ký học ở các lớp ở cấp độ cao hơn trong học kỳ 1 năm học 2013-2014 cần phải đăng ký chuyển tiếp cấp độ đối với ngoại ngữ mình đang theo học. Để có thể đăng ký chuyển tiếp cấp độ cho ngoại ngữ, sinh viên phải thỏa mãn các...

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CẤP ĐỘ TIẾP THEO
[13/01/2014]
Theo kế hoạch đã thông báo, ngày 13/01/2014 sinh viên sẽ đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ II. Tuy nhiên, do phần mềm đang trong giai đoạn bổ sung thêm bước xét chuyển cấp độ nên những sinh viên đã học xong cấp độ thấp ở học kỳ I chưa thể đăng ký học tiếp ở cấp độ cao hơn trong học kỳ II. Dự kiến sau ngày 14/01/2014 những sinh viên thuộc diện này mới...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK I - NĂM HỌC 2013-2014
[02/01/2014]
Theo kế hoạch năm học, đợt thi hết cấp độ các học phần ngoại ngữ không chuyên sẽ tổ chức trong 2 ngày 12 và 19/1/2014. Lịch thi dự kiến : Ngày 12/1/2014 : 4 xuất thi ( 7:00 , 9:00 , 13:00, 15:00 ) cụ thể như sau: 7:00 : Tiếng Anh A1 từ nhóm 1 đến nhóm 30 ( Trừ SV trường ĐH Sư phạm do bận lịch thi HK I tại trường ) 9:00 : Tiếng Anh A1...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108