Đăng nhập
V/V TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM [15/11/2014]

Theo đề nghị của đại bộ phận giáo viên và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ cho tất cả các lớp đang học tại Trường (các lớp Tín chỉ dành cho sinh viên Đại học Chính quy của Trường, các lớp Ngoại ngữ Không chuyên dành cho sinh viên của Đại học Huế, các lớp Tiếng Anh Bằng 2, Vừa làm vừa học của Trường) được nghỉ học cả ngày 20/11/2014 (sáng, chiều và tối) để tổ chức tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Đề nghị Ban cán sự của các lớp trên chủ động cho tập thể lớp mình tổ chức tọa đàm hoặc các hoạt động chào mừng khác đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự.