Đăng nhập
Thông báo về việc mở lớp tiếng Hàn cấp độ A1 cho sinh viên năm 1 nguyện vọng 3 của các Trường/Khoa Đại học Huế [11/11/2014]

Thông báo về việc mở lớp tiếng Hàn cấp độ A1 cho sinh viên năm 1 nguyện vọng 3 của các Trường/Khoa Đại học Huế

 

 Tổ QLNNKC đã mở thêm 1 lớp Hàn A1(NĂM 1- NV3)- NHÓM 11 dành cho sinh viên năm 1 nguyện vọng 3 của các trường/ khoa đại học huế. Những sinh viên năm 1 khác chưa đăng kí theo học trong các đợt trước có thể đăng kí vào nhóm lớp này.

-          Thời hạn đăng kí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/2014

-          Thời gian bắt đầu học : 14/11/2014 (học ban đêm)

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

 

Sinh viên chú ý theo dõi để đăng kí theo học.