Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ HỌC KÌ 1 NĂM 2014- 2015 [31/10/2014]

 

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

CHO PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  

HỌC KÌ 1 NĂM 2014- 2015

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

 TIẾNG ANH A1

  1. TỪ NHÓM 126 ĐẾN NHÓM 130

-       Đối tượng học:  dành cho sinh viên năm 1.

-       Thời gian băt đầu học:  03/11/2014.

-       1 tuần học 3 tiết, thời gian kéo dài trên 10 đến 15 tuần.

-       Lưu ý: do điều kiện học tập tại Phân hiệu nên tổ QLNNKC đã biên chế tất cả sinh viên năm 1 vào đúng các nhóm lớp theo yêu cầu của Phân hiệu để đảm bảo lịch học.

  1. NHÓM 131 VÀ NHÓM 132

-       Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 2 học lại

-       Thời gian bắt đầu học: 16/11/2014

-       Thời khóa biểu: Cả ngày Chủ Nhật

-       Thời hạn đăng kí: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2014

-       Lưu ý: sinh viên phải tự đăng kí.

 TIẾNG ANH B1

NHÓM 75 ĐẾN NHÓM 79

-       Đối tượng học: dành cho sinh viên năm 2.

-       Thời gian băt đầu học: 03/11/2014.

-       1 tuần học 4 tiết, thời gian kéo dài trên 12 đến 15 tuần.

-       Lưu ý: do điều kiện học tập tại Phân hiệu nên tổ QLNNKC đã biên chế tất cả sinh viên năm 2 vào đúng các nhóm lớp theo yêu cầu của Phân hiệu để đảm bảo lịch học.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

     TỔ QL NNKC