Đăng nhập
TB Về kế hoạch trả lại học phí học ngoại ngữ không chuyên [02/12/2014]

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) sẽ trả học phí học ngoại ngữ không chuyên do nộp nhầm cho sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của các trường / khoa thuộc Đại học Huế học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ trong năm học 2013-2014 và học kỳ I năm học 2014-2015. Sau đây là những nội dung cụ thế sinh viên cần nắm:

1. Đối tượng được trả học học phí:

1.1. Sinh viên của trường Đại học Sư phạm, Đại học Nghệ thuật, khoa Giáo dục thể chất;

1.2. Sinh viên các ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ;

1.3. Sinh viên diện chính sách của các trường / khoa còn lại đã có danh sách chính thức của trường / khoa quản lý sinh viên chuyển cho trường ĐHNN.

2. Lý do nộp nhầm:

2.1. Sinh viên không đăng ký ngoại ngữ chính sau khi được duyệt;

2.2. Danh sách miễn giảm chuyển cho trường ĐHNN muộn;

3. Kiểm tra mức học phí phải nộp: Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, kiểm tra lại nếu chưa đăng ký ngoại ngữ chính thì phải đăng ký. Để đăng ký sinh viên vào Menu Đăng ký ngoại ngữ, kích vào dòng Đăng ký ngoại ngữ chính, đọc các lưu ý, chọn Xác nhận đồng ý đăng ký … và nhập Mã xác nhận, cuối cùng chọn Đăng ký. Sau khi đăng ký xong sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra lại học phí. Nếu có đề mức học phí còn lại là âm (-) thì sinh viên sẽ được trả lại học phí.

4. Kế hoạch trả học phí: Những sinh viên được trả học phí sẽ liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại học phí trong 02 ngày 22&23/12/2014 trong giờ hành chính. Khi đi nhận lại học phí sinh viên mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh và biên lai nộp học phí. Ngoài thời hạn nói trên, trường ĐHNN sẽ không giải quyết việc trả lại học phí cho sinh viên học NNKC./.