Đăng nhập
Kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 năm học 2014-2015 [09/12/2014]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau: (SV theo đường link sau tải về toàn bộ nội dung Thông báo: http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=625)  

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV

dự kiến

11/01/2015

(Chủ nhật)

 

Sáng

(2 xuất)

 

ĐH Y dược

Anh A1 (nhóm 21-> 60 trừ 2 nhóm 28, 34)

1371

Anh A2 (nhóm 87-> 91 và nhóm 102, 103)

262

Chiều

(2 xuất)

ĐH Nông lâm

Anh A2 (nhóm 46-> 81)

1408

18/01/2015

(Chủ nhật)

 

 

Sáng

(2 xuất)

ĐH Khoa học

Anh A2 (nhóm 11-> 44)

1436

Chiều

(2 xuất)

ĐH Sư phạm

Anh A1 (nhóm 63-> 87)

1178

 

Anh A2 (nhóm 92-> 96)

161

25/01/2015

(Chủ nhật)

 

 

Sáng

(2 xuất)

 

Các nhóm đăng ký không theo

trường/khoa

Anh A1 (nhóm 88-> 108 và 113->116)

1067

Anh A2 (nhóm 97-> 101)

202

GDTC

Anh A1 (nhóm 61,62,111)

111

ĐH Nghệ thuật

Anh A1 (nhóm109,110)

99

Chiều

(2 xuất)

Sinh viên học NNKC không phải là tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

Trung A1

364

Pháp A1

187

Nhật A1

275

Hàn A1

298

Nga A1

5

01/02/2015

(Chủ nhật)

 

Sáng

(2 xuất)

 

ĐH Kinh tế

 

Anh A1 (nhóm 1-> 20)

922

Anh A2 (nhóm 82-> 85)

184

Khoa Luật

Anh A2 (nhóm 1-> 10)

427

Chiều

Các nhóm học lại

(2 xuất)

Anh A1 (nhóm 117->125)

Anh A2 (Nhóm 105)

Thi online

(Ghi chú: Các nhóm dành cho SV trúng tuyển NV2, 3 (Anh A1 gồm các nhớm 28, 34, 112, 133->136; Anh A2 gồm các nhóm 86, 104, 106) sẽ thi sau tết âm lịch và sẽ có kế hoạch sau.)

Trường đề nghị:

- Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 25/12/2014 đối với các lớp thi ngày 11&18/01/2015 và trước ngày 10/1/2015 đối với các lớp thi ngày 25/01 & 10/02/2015.

- Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi nói trên. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 25/12/214.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành trong đợt thu học phí cuối của học kỳ 1 (từ 15 đến 20/12/2104) để đủ điều kiện dự thi.

- Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.

- Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.

 

- Trước ngày thi của mình 03 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu (DD: 0906513138) để được giải quyết.