Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2019-2020
[21/01/2020]
Phòng Đào tạo thông báo: 1/ Công bố điểm thi Hết cấp độ NNKC A1, A2 học kỳ 1 và học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2019-2020; 2/ Thắc mắc về điểm thi, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An (sau ngày 03/2/2020) để được giải quyết. Thời gian nhận đơn xem lại bài thi: từ ngày 03/2/2020 đến hết 14/2/2020; 3/ SINH VIÊN THEO DÕI CÁC KẾ HOẠCH DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Học kỳ 2: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1860 Học kỳ 3...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 (07/12/2019)
[21/01/2020]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả phúc khảo NNKC đợt 6, năm 2019 trong tài khoản cá nhân sinh viên. Những trường hợp phúc khảo có thay đổi kết quả điểm, Phòng Đào tạo sẽ bổ sung danh sách cấp chứng nhận vào tháng 2. Mọi thắc mắc về kết quả, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An, Phòng Đào tạo để biết rõ thông tin. (Xin...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2019-2020
[12/01/2020]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 Đợt 2 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 (Đợt 2) cụ thể như sau: Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến giữa tháng 5 (sẽ có thông báo cụ thể). Thời gian đăng ký:...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020
[12/01/2020]
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2, năm học 2019-2020 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2019-2020 cụ thể như sau: Hướng dẫn, thời gian đăng ký và địa điểm xử lý đăng ký:     - Chọn học kỳ tác nghiệp (góc trên bên trái...

THÔNG BÁO THỜI GIAN CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN NNKC VÀ DANH SÁCH KIỂM TRA SỐ HIỆU CHỨNG NHẬN
[06/01/2020]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ IN ẤN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI   1/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP LỆ PHÍ TRONG THÁNG 11 VÀ THÁNG 12, SINH VIÊN XEM SỐ HIỆU TẠI FILE ĐÍNH KÈM (http://www.mediafire.com/file/u8m1kl6d65dob9a/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_NNKC.rar) THỜI GIAN NHẬN: TỪ 03/02/2020 ĐẾN HẾT 14/02/2020;       2/ NỘP LỆ PHÍ CẤP CHỨNG NHẬN CỦA CÁC ĐỢT THI, CÁC ĐỢT THI TỪ ĐỢT 03/08/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC. THỜI GIAN: TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN 17/01/2020; ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: PHÒNG ĐÀO TẠO   3/ SV đã...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 -> NHÓM 50 VÀ NHÓM 69 -> NHÓM 82) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 08-10/01/2020
[05/01/2020]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 -> NHÓM 50 VÀ NHÓM 69 -> NHÓM 82) ngày 08-10/01/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2019/2020- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 ĐỢT THI NGÀY 05/01/2020 (NGOẠI NGỮ KHÁC)
[01/01/2020]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày Chủ nhật 05/01/2020.  Lịch thi cụ thể như sau: - Xuất 7h:        TRUNG A1 +   TRUNG A2  - Xuất 8h30:    TRUNG A1 - Xuất 13h30:   HÀN A1 + HÀN A2 + NHẬT A2 - Xuất 15h:       HÀN A1 + PHÁP A1 + NHẬT A1 Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2019-2020- góc phía...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 -> NHÓM 7 VÀ NHÓM 37 -> NHÓM 67) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 02-03/01/2020
[29/12/2019]
 Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 -> NHÓM 7 VÀ NHÓM 37 -> NHÓM 67) ngày 02-03/01/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2019/2020- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐGNL NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 (CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC) VÀ THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO
[25/12/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 07/12/2019  (CÁC NGOẠI NGỮ: TRUNG, HÀN, NHẬT, PHÁP B1, TIẾNG VIỆT DÀNH CHO NGƯỜI  NƯỚC NGOÀI) và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo. Thí sinh xem kết quả cụ thể trong tài khoản cá nhân. Mục Thi ĐGNL đã đăng ký.  - Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 25/12/2019 đến hết ngày 27/12/2019 (3 ngày) - Trường không xử lý đơn phúc khảo được...

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 1 (tháng 3) năm 2020
[19/12/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên đợt 1 năm 2020 vào tháng 3/2020 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Sinh viên đăng ký dự thi trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: từ 02/01/2020đến 21/02/2020 (Sinh viên theo đường link sau, tải các file đính kèm về, xem các hướng dẫn để thực...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101