Đăng nhập
THÔNG TIN NHÓM TIẾNG ANH A2 - NHÓM 18 VÀ TIẾNG ANH B1 - NHÓM 15,16, HỌC KỲ 3, ĐỢT BỔ SUNG [10/05/2021]

Sinh viên đã đăng ký học kỳ 3, đợt 2 (bổ sung) theo dõi và vào các nhóm sau để Giảng viên thông báo và trao đổi thông tin:

Tiếng Anh A2 (lần 2 - Đợt 2): Cô Hồng Hà (0984.125.979) - Zalo nhóm: https://zalo.me/g/bljbes686

Tiếng Anh B1 (lần 2 - Đợt 2) nhóm 15,16: liên hệ Cô Minh Trang (0986.835.668),  để được bố sung vào đúng nhóm đã đăng ký trực tuyến.